Skjermbilde 2021 11 19 kl 14 22 25

Kurset går over fire kvelder (24. januar, 31. januar, 7. februar og 14. februar).

Kurset passer for deg som ønsker å starte Inn på tunet (IPT) på gården. Vi hjelper deg på veien til å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Stiftelsen Norsk Mat for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Kvalitet er imidlertid ikke nok, tilbudet må også tilpasses et marked, og det må være forutsigbart. Dette blir også viktige temaer i kurset.

Mål med kurset

  • Tilbyder, kjøper og bruker skal være sikre på at kvalitet og trygghet på gården er ivaretatt på best mulig måte.
  • Få god kjennskap til Stiftelsen Norsk Mat sitt kvalitetssystem for IPT. Kunne bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og arbeidsverktøy.
  • Få økt kunnskap om systematisk HMS-arbeid.
  • Få kunnskap om ulike Inn på tunet-konsept, hvilke tjenster kan man levere og hvilke krav stilles.
  • Få økt bevissthet om marked og kjøpsatferd hos kundene.
  • Få kunnskap om prissetting og kontraktsskriving, forretningsmodell og organisering.
  • Ha god forståelse av etiske og moralske utfordringer ved eget tilbud, og bevissthet på egen rolle.

I forkant av første samling vil alle deltakere inviteres inn til en Teamsgruppe hvor samlingene gjennomføres, og alt kursmateriale vil bli lagt ut.

Kurskveldene har fokus på samhandling og felles arbeid med godkjenningsordningen, samt en del innlegg. Kursdeltakerne får også tilgang til digitale foredrag mellom samlingene.

Kurset arrangeres av Inn på tunet SA i samarbeid med NLR Innlandet.

Kursholdere

Linn Thorud

fagleder og HMS-rådgiver i NLR Innlandet

Linn har 20 års erfaring som HMS rådgiver innen landbruk i Trøndelag, Gudbrandsdalen og de siste årene på Hedmarken. Hun har hele den tiden holdt ulike kurs og foredrag om HMS i landbruket både i tradisjonelt landbruk, men også for de som bruker gården til Inn på tunet virksomhet. Linn er utdannet innen husdyrfag og har selv hatt sauehold på sitt småbruk i Elverum. I dag er det noen høner, et par katter og både gjeterhund og fuglehund på bruket. Hun er opptatt av hvor viktig Inn på tunet er for de som benytter tilbudet og at de kommer til en gård der sikkerheten og kvaliteten er høyt prioritert

Hege Lindstrøm

daglig leder Inn på tunet Norge SA

Hege har praktisk erfaring i å bygge opp et tilbud med bruk av gårdens materielle og menneskelige ressurser, gjennom arbeid med Inn på tunet på egen gård og som rådgiver til andre gårder. Har i mange år arbeidet med markedsføring, avtaleforhandlinger og prissetting av Inn på tunet i samvirkeforetaket. Er valgt som leder av Norges Bondelags Inn på tunet – utvalg.

Arne Haltøy

salgsmedarbeider Inn på tunet Norge SA

Arne har mange års salgserfaring innen ulike bransjer, jobber i dag med salg av inn på tunet tjenester i Agder & Rogaland. Har videre undervist på videregående skole, i matfag, salg og service.