Skjermbilde 2022 05 09 kl 09 52 39

I ei tid med høge priser på gjødsel, øker behovet for god utnytting av næringsstoffene. Bli med på markdag hvor du får faglig påfyll om fangvekster i korn. Hvilke arter passer til hvilket formål og hvordan skal disse etableres på best mulig måte?

Dessuten går vi inn på hvilke muligheter som finnes for å spre gjødsla mer presist ved bruk av N-sensor og Atfarm/Cropsat. Hva har vi egentlig igjen for å variere gjødslinga? Og ikke minst, hva kreves av maskiner og teknikk. Dette er aktuelt får både korn- og engdyrking.

Det vil også bli visning av maskiner i praksis. Både etablering av fangvekster i korn og kjøring med gjødselspreder med seksjonskontroll.


Agenda

KlokkeslettTemaLokasjon
10.00

Velkommen

Naturbrukshallen
Fangvekster i korn
Kari Bysveen, NLR Innlandet
Presisjonsgjødsling i korn og eng
Åsmund Langeland, NLR Innlandet

Presentasjon av Kverneland Geospread
Felleskjøpet Agri

Lunsj
12.00DemonstrasjonskjøringGamle verksted
Kverneland Geospread
Fangvekstsåing med ugrasharv
Skjermbilde 2022 05 09 kl 09 35 09
Foredragene holdes i bygningen fremst til venstre i bildet. Demonstrasjonene finner sted ved gamle verksted bortenfor internatet. Foto: Odd Steinar Lauritsen, Jønsberg vgs.

Markdagen arrangeres i samarbeid med Jønsberg videregående skole og Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.