Vi inviterer til demonstrasjon avgrøftegraver - Rådahlshjul

Tema:

  • Drenering som tiltak i landbruket og tilskuddsordning v/NLR Agder
  • Tveit Bygdeservice AS sin virksomhet som grøfteentreprenør med RG maskin på Agder v/TBS
  • Filtermateriale til drensgrøfter, og alternativet med rør som har ferdigmonterte filter v/TBS

Utstyr: Det blir demonstrert Rådahlsmaskin - RG 150 med hydraulisk drift av gravehjulet (alt er norsk patent og produsent). Den er fastmontert på en SAME Titan 165 4x4 traktor. Maskinen har AMA laser maskinkontroll system og kjører med signaler fra en egen laser nivellerkikkert. IKKE GPS.

Forutsetning: Med dette utstyret kan vi drenere med et fall ned mot 2,5 promille (25 cm fall på 100 meter). Graving og rørlegging gjøres i samme operasjon. Jorda må være forholdsvis fri for stein.

Rør må være på rull. Max kapasitet er 120 mm rør.

Filter: Maskinen har en fliskasse for evt. utlegging av sagflis eller sand/singel i samme operasjon som grøftingen. Før introduksjonen av filterrør var dette vanlig metode for utlegging av filtermaterialet.

Flytting: Maskinen flytter på egne gummihjul mellom jobbene og er sånn sett veldig fleksibel også for mindre teiger på Sørlandet.

Enkel servering . Velkommen!

Arr: Tveit Bygdeservice AS, KVS Lyngdal og NLR Agder