For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Da må man gjennomføre kurs og bestå eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

Hvem trenger dette?

Ordningen gjelder alle som bruker plantevernmidler for eksempel bønder, gartnere og skogbrukere. Dessuten ansatte i bedrifter, skoler og offentlig virksomhet som bruker plantevernmidler. Er du i tvil om du kan få beviset, ta kontakt med kommunen før kurstart.

Fornying - du må ha et utskrevet bevis fra før. Du kan fornye sjøl om det har gått ut.

1. gangs kurs: (2 dager)

  • Tirsdag 8. november kl. 9 -15, 2. etasje, Rigetjønnv. 20 (felleskjøpet)
  • Onsdag 9. november kl. 9 -14, (+ 1t eksamen)

Fornying:

  • Tirsdag 8. november kl. 9 -15, (+ 1t eksamen), 2. etasje Rigetjønnv. 20 (felleskjøpet)

Kursavgift inkludert eksamensavgift:

  • 1. gangskurs: 2700, for medlemmer: 3700,- for ikke-medlemmer
  • Fornying 1350,- for medlemmer i NLR Agder, 1850,- for ikke-medlemmer
  • Boka” Handtering og bruk av plantevernmidler” kr. 509,- Bestilles ved påmelding. Boka deles ut 8. november.

Kurslærer: Astrid Gissinger, ag@nlr.no, tlf. 917 63 115