Merk at kurset går over to kvelder med 2,5 timer hver den 7.02. og 8.02. kl. 18:30 -21:00

Eksamen i kurset avtales med Statsforvalteren. Informasjon blir gitt underveis kurset.

Les mer om gnagerkurs her