Stiftelsen Nordland landbruksselskap i samarbeid med Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag og Nordland fylkeskommune inviterer til seminar.

Sted: Petter Dass - museet i Alstahaug kommune

Tid: Onsdag 8. februar 2023

Påmeldingsfrist: 25. januar til: esommers@gmail.com

Påmelding må inneholde:

  • Etternavn og fornavn
  • Organisasjon eller yrke
  • E-postadresse
  • Eventuelle matallergier

Ved påmelding aksepterer du å stå på en offentlig deltakerliste der det blir opplyst om:

  • Navn og yrke eller organisasjon
  • Du aksepterer også at det under konferansen kan bli tatt bilder der du kan gjenkjennes
JPG Program Nordlandsjordbruket ved et tidsskille
Trykk på linkene nedenfor for å åpne program og forelesere i bedre kvalitet.
JPG Forelesere Nordlandsjordbruket ved et tidsskille
Trykk på linkene nedenfor for å åpne program og forelesere i bedre kvalitet.

For Stiftelsen Nordland landbruksselskap John Kosmo og Eivind Sommerseth.

Nordland Landbruksselskap