Slokkeapparater skal ha ettersyn og kontroll på ulike tider alt ettersom hva slags slokkeapparat det gjelder. Det er viktig at dette gjøres riktig etter gjeldende lover og regler. Intervallene for kontroll regnes fra produksjonsår som finnes innpreget på apparatet. Det er du som eier av apparatet som har ansvar for at dette blir fulgt opp.

Dette betyr at du som eier av apparatet skal utføre ettersyn, dette skal dokumenteres i ditt HMS-system.

Selve kontrollen skal ikke utføres av deg, og du må benytte godkjent personell. Kontrollen skal utføres etter NS 3910.

NLR Innlandet har flere godkjente kontrollører som kan hjelpe deg med dette. Du får også en rapport etter kontrollen som du skal oppbevare i ditt HMS-system.