AVLYST PGA. FOR FÅ DELTAKERE. NYTT KURS BLIR SATT OPP 12. OKTOBER 2023.

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge arrangerer nettbasert autorisasjonskurs for gnagermidler 23. mars 2023.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå av gnagermidlenes etiketter.

Varighet

Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen på landbrukskontor i kommunen.

Regelverk

Bestemmelsene om gnagermiddelautorisasjon er tatt inn i plantevernforskriften.

Tilsyn og kontroll

Kommunene (miljørettet helsevern) har allerede ansvaret for å føre tilsyn med bruk av gnagermidler i henhold til Forskrift om skadedyrbekjempelse. Dette vil fra nå av også gjelde tilsyn med bønder som autoriseres for å bruke gnagermidler. Mattilsynet vil føre tilsyn med at bønder innehar autorisasjon ved bruk av gnagermidler. I tillegg kan Mattilsynet i henhold til regelverk om næringsmidler, fôrvarer og dyrehelse/dyrevern føre tilsyn med at gnagermidlene ikke plasseres slik at de utgjør en fare for mat og dyr.

Pris

Medlemmer kr 2.415,-

Ikke medlemmer kr 3.465,-

Påmeldingsskjema

Gnagerkurs
Velkommen til nettbasert autorisasjonskurs for gnagermidler 23. mars 2023.