Vi ønsker velkommen til markvandring!

Temaer:

  • Fangvekstforsøk v/Fredrik Klaseie fra NLR Øst og Strand Unikorn og Felleskjøpet.
  • Vekstskifte og biologisk mangfold v/Else Villadsen, NLR Øst

Ingen påmelding.

Håper vi sees!

Markvandring 2023
Foto: Else Villadsen