Vedlikehold av dreneringssystem

13.09.2017 (Oppdatert: 18.09.2017) ,  Franz Anders Bakken

Tid: -
Sted: Brøtheim, Brøttum


NLR Innlandet inviterer til fagdag med foredrag om etablering og vedlikehold av dreneringssystemer. Det vil bli demonstrert bruk av grøftespyler og visning av rørtyper og filtermaterial.


Program

Foredragsholder: Eivind Bergseth, NLR Innlandet

 

  • Kanalisering og avskjæringsgrøfter
  • Vedlikehold av kanaler
  • Profilering for rask avrenning av overflatevann
  • Suppleringsgrøfting
  • Sandinnblanding av tung og tett jord

 

Demonstrasjon av spyling i felt ved Svein Olav Rikje, hos Simen Mæhlum. 

Visning av rørtyper og filtermaterial. 

 

Demonstrasjon av grøftespyling. FOTO: Franz Anders Bakken