Vedlikehold av dreneringssystem

13.09.2017 (Oppdatert: 15.09.2017) ,  Franz Anders Bakken

Tid: -
Sted: Hafjell Resort, Øyer


NLR Innlandet inviterer til fagdag med foredrag om etablering og vedlikehold av dreneringssystemer. Det vil bli demonstrert bruk av grøftespyler og visning av rørtyper og filtermaterial


Program 

Foredragsholder: Eivind Bergseth, NLR Innlandet

  • Kanalisering og avskjæringsgrøfter
  • Vedlikehold av kanaler
  • Profilering for rask avrenning og overflatevann
  • Suppleringsgrøfting
  • Sandinnbladning av tung og tett jord

 

Demonstrasjon av spyling i felt ved Svein Olav Rikje, hos Eirik R Nordlien. 

Visning av rørtyper og filtermaterial. 

 

Demonstrasjon av grøftespyling. FOTO: Franz Anders Bakken