Vedlikehold av dreneringssystem

13.09.2017 (Oppdatert: 18.09.2017)

Tid: -
Sted: Møterommet Tingvoll Bagn, Valdres


NLR Innlandet inviterer til fagdag med foredrag om etablering og vedlikehold av dreneringssystemer. Etterpå befaring og diskusjon på grøftefelt hjå Svein Erik Wold på Brattrudsetre.


Program

Foredragsholder: Eivind Bergseth, NLR Innlandet

  • Val av filtermateriale
  • Grøftedjup, grøfteavstand
  • Røyrdimensjonar
  • Opne grøfter
  • Profilering og omgraving
  • Gjennomgang av forskrift, tilskottsordningar m.v. 

Visning av rørtyper og filtermaterial. 

Befaring og diskusjon på grøftefelt hjå Svein Erik Wold på Brattrudsetre, Bagn Vestås (skilta frå Ellingsæter).

Servering. 

 

Medarrangør: Sør-Aurdal kommune