Bekjemping av gnagere uten gift

07.01.2021 (Oppdatert: 18.01.2021)

Tid: -
Sted: Teams


I 2014 ble det forbudt å selge gnagermidler av de typene vi kjenner som effektive og svært giftige. I 2018 ble det åpnet for å kunne ta kurs og få autorisasjon til å få kjøpt gnagermidler. Ikke alle tilfredsstiller kravene til å kunne få autorisasjon. Derfor arrangerer NLR Innlandet kurs i bekjemping av gnagere uten gift.


Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

  • har gått tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus og rotter på egen eller leid landbrukseiendom. Veksthus anses å inngå her. 

Men en del tilfredsstiller ikke disse kravene, f.eks med at en ikke har plantevernbevis, er ansatt eller kårfolk, men ønsker å bekjempe gnagere selv. For disse arrangerer vi kurs der vi tar for oss tiltakene en kan gjøre for å bekjempe gnagere uten å legge ut gift. 

Det blir ikke mulighet til å ta eksamen og få autorisasjon etter dette kurset.

Praktisk informasjon om kurset:

Kurs har en varighet på 3 timer.

Vi tar for oss skadedyrforskriftene, dyrevelferd, gnagerbiologi, forebygging, integrert bekjemping og mekaniske feller. 

 

Pris

Kurset koster kr 1000,- for medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving og kr 1500,- for ikke-medlemmer.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.