Informasjon til nye gardbrukarar

05.11.2019 (Oppdatert: 11.11.2019)

Tid: -
Sted: Joramo Utmarkssenter


Kurs for nye gardbrukarar er nyttig, for at dei skal få oversikt over kva krav som fins i landbruket, og kva dei kan gjere for å oppfylle krava.


Kurset er ope for alle som finn det interessant, men vi inviterer spesielt nye gardbrukarar. Det er ein vanskeleg definisjon, men definerer at ein ny gardbrukar er nokon som har tatt over/kjøpt ein gard dei siste fem åra. Ein treng ikkje vere medlem i NLR for å vera med på kurset. 

 

Tema på kurset:

  • Info om kva NLR er, kven er vi lokalt og kva kan vi hjelpe til med
  • Generelle krav i landbruket, og kva kurs NLR arrangerer (frå praktiske HMS-kurs, autorisasjonskurs i plantevern, gnagarkurs, kurs i varme arbeider, gjødslingsplan, sprøytejournal med mer)
  • God agronomi og gjødslingsplanlegging, derunder vise fram Skifteplan mobil som eit nyttig verktøy
  • Optimal utnytting av husdyrgjødsel


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.