Kornmøte

26.10.2016 (Oppdatert: 26.10.2016)

Tid: -
Sted: Tingnes Spiseri


En viktig del av å være kornprodusent er å ta med seg kunnskap fra en sesong for å tilpasse dyrkingen i neste. NLR Innlandet tilbyr derfor kornmøter i hele området for å legge fram forsøksresultater.


I tillegg går vi litt grundigere inn på enkelttemaer. 

Fra NLR Innlandet deltar lokale rådgivere og fagsjef korn. 

Program

 • Sesongen 2016 sett opp mot siste fem år
 • Ulike utfordringer og erfaringer fra sesongen i bilder

 • Foreløpige forsøksresultater: 
  • Sortsprøving bygg, havre og vårhvete
  • Sortsprøving høsthvete, høstrug og rughvete (i aktuelle områder)
  • Dekningsbidrag sortsvalg vår- og høstkorn
  • Biorest fra GLØR / Husdyrgjødsel til korn
  • Vatningsrespons – tall fra utvalgte år med lokale forsøk

 • Spesielle tema: 
  • Insekter i oljevekster: Pyretroider og Biscaya mot glansbiller, møll og teger
  • Gjødsling til høsthvete: N-prognoser og andre hjelpemidler
   • Ellvis vs. Jantarka: Gjødsling og økonomi
  • Soppsprøyting – tidspunkt og antall ganger – oppsummering 2016 og over år
  • Oljevekster og høsthvete (i aktuelle områder)
  • Eventuelt lokale tema som ønskes tatt opp

Møtet avsluttes med servering.

Kornmøtet er åpent for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving. 

 

Vel møtt!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.