Markdag Blæstad

22.06.2020 (Oppdatert: 22.06.2020)

Tid: -
Sted: Høyvangvegen 40, 2322 Ridabu


Vi inviterer til markdag på Blæstad.


Program

Velkomst på tunet med informasjon

Avdriftsreduserende tiltak – demonstrasjon av ulike sprøytedyser
v/ Åsmund Langeland, NLR Innlandet

N2-applied – effekt av N-anriket husdyrgjødsel 
v/ Thomas Cottis, Høgskolen i Innlandet

Dyrkingstekniske forsøk:

  • Etterprøving av gjødslingsplan i vårhvete
  • Gjødslingsstrategi i havre
  • Såmengdeforsøk i bygg og hvete
  • Ugrassprøyting i bygg

v/ Harald Solberg, NLR Innlandet

Fangvekster – vårsådd i bygg og vårhvete, og hvilke muligheter har vi for isåing før tresking
v/ Kari Bysveen, NLR Innlandet

Arter og sorter av vårkorn – visning av Graminors demopark av vårkorn

Anbefalinger dagsaktuelle tiltak i korn (som kornvandring)
v/ Åsmund Langeland og Harald Solberg, NLR InnlandetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.