Markdag fangvekster/dekkvekster i grønnsaker og poteter

23.06.2020 (Oppdatert: 23.06.2020)

Tid: -
Sted: Oppmøte i potetåkeren hos Thor Johannes Rogneby på Kraby, Lena


NIBIO, NLR Innlandet og Agro Toten inviterer til markdag fangvekster/dekkvekster i grønnsaker og poteter.


Arrangementet er tilknyttet de to prosjektene «Fangvekster i vendeteig i poteter og grønnsaker» og «Reduksjon av ugress og forbedring av jordkvalitet ved bruk av falsk såbed og fangvekster i grønnsaker», finansiert av hhv Fylkesmannen i Innlandet og Grofondet. Markdagen er åpen for alle interesserte. På grunn av koronasituasjonen er det nødvendig med forhåndspåmelding. Det tas også forbehold om at det kan bli nødvendig å begrense antall deltakere. 

Oppmøte i potetåkeren hos Thor Johannes Rogneby på Kraby, Lena. Følg Krabyskogvegen fra FV33, og kjør inn Kloppvegen. Åkeren er på venstre side, med parkering ved bua litt lenger framme. 

Påmelding innen mandag 24. august til Bjørnhild Kihle, jewikih@online.no eller sms /tlf 48038536 

Dagsorden Kl 9.00 

Velkommen v/ Bjørnhild Kihle, Agro Toten 

Kort om de to fangvekstprosjektene v/ Eldrid Lein Molteberg og Mette Goul Thomsen, NIBIO 

Om gården, potetproduksjonen og vekstene i kantsonen v/Thor Johannes Rogneby 

Erfaringer fra tre års bruk av fangvekster i vendeteig v/ Mari Henrikke Vandsemb, Årnes 

Ca kl 10.00 

Forflytning til Apelsvoll. Kaffe og biteti 

Aktuelle blandinger og vekster som dekke i grøntproduksjonene v/ Bjørn Molteberg, Strand Unikorn 

Erfaringer og forsøk med fangvekster v/ Kari Bysveen, NLR Innlandet 

Om tilskudd til fangvekster og andre ordninger for å redusere avrenning v/ Lars Martin Hagen, Fylkesmannen i Innlandet 

Markvandring Apelsvoll v/ Mette Goul Thomsen, NIBIO. Fangvekster, dekkvekster og plantehakk i grønnsaker. 

Fangvekster i dyrkingssystemforsøkene, - betydning for nitrogenavrenning 

Ca kl 12.00 

Forflytning til Anders Holter, Nordlia 

Om gården, grønnsaksproduksjonen og bruk av fangvekster i brokkoli v/ Anders Holter. Feltvandring 

Ca kl 13 

Slutt Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.