HMS i landbruket er kurs i HMS for leder og andre i landbruksnæringa. Kurset er en kombinasjon av undervisning med kursholder og e-læring med avsluttende ettertest. Kurset blir holdt av HMS-rådgiver fra Norsk Landbruksrådgiving. Gjennomført kurs oppfyller kravet § 3-5 i Arbeidsmiljøloven for HMS-opplæring som også er henvist til i KSL.

HMS-arbeid handler om å forebygge og avdekke risiko, samt hindre alvorlige konsekvenser. Alle i virksomheten må delta aktivt og involveres i dette arbeidet. Lederen har ansvaret for at virksomheten utfører internkontroll. At noen følger opp, også når noe går galt, er kvalitetsarbeid i praksis. HMS-arbeid skal sikre godt arbeidsmiljø, øke sikkerheten i arbeidet, forebygge helseskader og verne miljøet mot forurensning.

Varighet

Kurset er beregnet til ti timer. Del 1 er tre timer undervisning, enten ved fysisk oppmøte eller digitalt på Teams. Del 2 er e-læring. Fullført kurs gir kompetansebevis. Gjennom e-læringen får du også et verktøy for å lage din egen beredskapsplakat tilpasset din gård.

Pris

Pris for NLR-medlemmer med HMS-avtale: Kr. 2 000,- + mva

NLR-medlemmer: kr 2 500,- + mva

Andre: kr 3 000,- + mva

Deltager nummer to og flere fra samme virksomhet kr. 1 500,- + mva.

Kurset omhandler viktige temaer i landbruket som: