Hygiene, smittevern og HMS i landbruket - kurs for nye arbeidere

07.05.2020 (Oppdatert: 02.06.2020)

Denne sesongen vil landbruket ha flere nye arbeidere som skal hjelpe til med produksjon av mat. På grunn av restriksjoner er tilgangen på utenlandsk arbeidskraft begrenset. Flere nordmenn har meldt seg og vil gjøre en innsats for norsk matproduksjon. Mange av disse er lite kjent med denne produksjonen, og NLR har derfor utviklet to kurs for å hjelpe bonden til å opprettholde kvalitetssikring i drifta og ta vare på de ansattes helse og sikkerhet.

Disse to kursene kan holdes samlet eller hver for seg og foregår på norsk via Teams. Du vil få tilsendt en link og trenger ikke eget program på din PC for dette. Vi kan også komme ut på gården for å holde kurset dersom du har mange ansatte (ta kontakt for avtale). Deltakerne vil få kursbevis. Kursene arrangeres såfremt det er nok påmeldte.

Hygiene i matproduksjonen

For at bonden skal få levert kvalitetsvarer og holde fokus på smittevern må arbeidstaker være kjent med følgende:

 • Matsikkerhet og hygiene
 • Krav og innhold i opplæringen
 • Arbeidsgivers- og arbeidstakers plikter
 • Hygienetiltak og smittevern
 • Sykdom
 • Forslag til rutiner
 • Førstehjelp og beredskap

Varighet ca. 1 time.

HMS for nye arbeidere

En del av de nye arbeiderne er ukjente med risikobildet på en gård og vil ha nytte av opplæring i følgende:

 • Regelverk
 • Arbeidsrutiner og dokumentert opplæring
 • Farer
 • Risikovurderinger
 • Verneutstyr
 • Rettigheter og plikter
 • Beredskap

Varighet ca. 2 timer.

Vi har satt opp to kurs så langt:

 

Fredag 12. juni kl 09.00 –12.00

Kl. 09.00-10.00  Hygiene og smitte i landbruket

Kl. 10.00-12:00  HMS for nye arbeidere

Påmeldingsfrist: 12. mai 2020

Klikk: Påmelding til kurs 12.juni

 

Tirsdag 17. juni 09.00–12.00

Kl. 09.00-10.00  Hygiene og smitte i landbruket

Kl. 10.00-12.00  HMS for nye arbeidere

Påmeldingsfrist: 15. juni 2020

Klikk: Påmelding til kurs 17.juni

Opplegg og priser

 • Gruppeundervisning, 8-30 deltagere. 
 • Undervisning på norsk fra HMS-rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet
 • Dagtid, 30% tillegg for kveld med oppstart etter kl. 17.00
 • Ved undervisning ute på gården vil godtgjørelse for kjøring komme i tillegg

 

Vi kan tilby følgende løsninger:

 

3 timer kombinasjonskurs med både Hygienekurs og HMS

 • 500,- pr deltager
 • Rabatt for mer enn 10 fra samme arbeidsgiver, kr. 100,-
 • Eget kurs, inntil 30 personer kr. 10.000,-

 

1 time Hygienekurs

 • 300,- pr deltager
 • Rabatt for mer enn 10 fra samme arbeidsgiver, kr. 50,-
 • Eget kurs, inntil 30 personer kr. 7.000,-

 

2 timer HMS kurs

 • 400,- pr deltager
 • Rabatt for mer enn 10 fra samme arbeidsgiver, kr. 50,-
 • Eget kurs, inntil 30 personer kr. 8.000,-


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.