Inn på tunet

(Oppdatert: 12.01.2021)

Inn på tunet – fra godkjenning til markedstilgang

Kurset passer for deg som ønsker å starte Inn på tunet (IPT) på gården. Vi hjelper deg på veien til å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Matmerk for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Kvalitet er imidlertid ikke nok, tilbudet må også tilpasses et marked, og det må være forutsigbart. Dette blir også viktige temaer på kurset. 

Vi tilbyr nå en digital kursserie i Inn på tunet. Serien består av fire digitale samlinger på Teams:

Mandag 1. februar kl 18.00 – 21.00
Onsdag 3. februar kl 18.00 – 21.00
Mandag 8. februar kl 18.00 – 20.00
Mandag 15. februar kl 18.00 – 21.00

Pris: kr 2 000,- per deltaker

Påmelding innen 25. januar. Begrenset antall plasser.

> MELD DEG PÅ KURS I DAG

 

Mål med kurset:

 • Tilbyder, kjøper og bruker skal være sikre på at kvalitet og trygghet på gården er ivaretatt på best mulig måte.
 • Få god kjennskap til Matmerk sitt kvalitetssystem for IPT. Kunne bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og arbeidsverktøy.
 • Få økt kunnskap om systematisk HMS-arbeid.
 • Få kunnskap om ulike Inn på tunet-konsept, hvilke tjenester kan man levere og hvilke krav stilles.
 • Få økt bevissthet om marked og kjøpsatferd hos kundene.
 • Få kunnskap om prissetting og kontraktskriving, forretningsmodell og organisering.
 • Ha god forståelse av etiske og moralske utfordringer ved eget tilbud, og bevissthet på egen rolle.  

 

Program 

Mandag 1. februar kl 18.00 – 21.00

Klokkeslett Program
Fra kl 17.30 Oppkobling på Teams
18.00 – 18.20 Velkommen og forventninger til kurset
18.20 – 19.00

Inn på tunet – en verden av muligheter. 
Inn på tunet-konseptene og krav til tilbyder
Markeds- og kjøpsatferd hos våre kunder

19.00 – 19.10 Pause
19.10 – 20.00

Godkjent Inn på tunet

Organisering, bakgrunn og mål med revisjonsordningen til Matmerk

20.00 – 20.10 Pause
21.10 – 21.00 HMS-arbeid, generelt krav til systematikk, mål og innhold (standard 2, KSL)

 

Onsdag 3. februar kl 18.00 – 21.00

Klokkelsett Program
Fra kl 17.30 Oppkobling på Teams
18.00 – 19.00 HMS og kvalitet i Inn på tunet (standard 11, KSL)
19.00 – 19.10 Pause
19.10 – 20.00 Kartlegging, risikovurdering, tiltak, beredskap
20.00 – 20.10 Pause
20.10 – 20.40 Kartlegging, risikovurdering, tiltak, beredskap, fortsetter
20.40 – 21.00 Forberedelse til gruppearbeid

 

Mandag 8. februar kl 18.00 – 20.00 – gruppearbeid

Tema: Jobbing med mål, kartlegging og risikovurdering i eget tilbud

 

Mandag 15. februar kl 18.00 – 21.00

Klokkeslett Program
Fra kl 17.30 Oppkobling på Teams
18.00 – 19.00 Oppsummering fra gruppene
19.00 – 19.10 Pause
19.10 – 20.00

Salg av tjenesten

Kontrakter og prissetting
Forsikringer
Forretningsmodell og organisering av tilbudet

20.00 – 20.10 Pause
20.10 – 20.40 Meg som tilbyder, etiske vurderinger og profesjonalitet
20.40 – 21.00 Oppsummering og avslutning

 

Kursholdere

Linn Thorud, Fagleder og HMS rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.
Har 17 års erfaring som HMS rådgiver innen landbruk i Trøndelag, Gudbrandsdalen og de siste årene på Hedmarken. Hun har hele den tiden holdt ulike kurs og foredrag om HMS i landbruket både i tradisjonelt landbruk, men også for de som bruker gården til Inn på tunet virksomhet. Linn er utdannet innen husdyrfag og har selv hatt sauehold på sitt småbruk i Elverum. I dag er det noen høner, et par katter og både gjeterhund og fuglehund på bruket. Hun er opptatt av hvor viktig Inn på tunet er for de som benytter tilbudet og at de kommer til en gård der sikkerheten og kvaliteten er høyt prioritert. 

Hege Lindstrøm, daglig leder Inn på tunet Norge SA.
Har praktisk erfaring i å bygge opp et tilbud med bruk av gårdens materielle og menneskelige ressurser, gjennom arbeid med Inn på tunet på egen gård og som rådgiver til andre gårder. Har i mange år arbeidet med markedsføring, avtaleforhandlinger og prissetting av Inn på tunet i samvirkeforetaket. Er valgt som leder av  Norges Bondelags Inn på tunet – utvalg. 

Kort om kurset

 

Kursinnhold:

 • Hvilke målgrupper har IPT, hvem kan levere tjenester og hvilke krav stilles. 
 • Hvem er IPT-kunder, hvilke krav har de og hvordan når vi dem.
 • Revisjonsordninger for IPT - krav, bakgrunn og mål. 
 • Hvordan bruke Matmerk/KSL-standardene som et aktivt kvalitetsstyringsverktøy for IPT.
 • Grunnleggende systematisk HMS-arbeid.
 • Hvordan kartlegge farer og vurdere risiko på gården.
 • IPT-tilbudene og aktivitetene.
 • Beredskap og beredskapsplaner.
 • Forretningsmodell og organisering av tilbudet.
 • Kontrakter og prissetting.
 • Etiske utfordringer i tilbudet, tilbyder sin funksjon og rolle.
 • Diskusjon og erfaringsutveksling.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.