Inn på tunet

11.12.2017 (Oppdatert: 23.04.2020)

Inn på tunet – fra godkjenning til markedstilgang

Kurset passer for deg som har bestemt deg for å starte IPT på gården, og/eller ønsker å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Matmerk for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Kvalitet er imidlertid ikke nok, tilbudet må også tilpasses et marked, og det må være forutsigbart. Dette blir også viktige temaer i kurset.

Kurset er et samarbeid mellom NLR Innlandet og IPT Norge. Kurset ledes av to kursledere; Hege Lindstrøm (Inn på tunet Norge) og Linn Thorud (NLR Innlandet).

 

Tid:

1. kursdag: Torsdag 8. oktober

2. kursdag: Fredag 9. oktober

 

Sted: Reenskaug Hotel, Storgata 32, 1440 Drøbak (se kart)

Pris: 

 • Kr 2 500,- for kurs inkludert alle måltider og overnatting i enkeltrom
 • Kr 2 000,- for kurs inkludert alle måltider og overnatting i dobbeltrom.
 • Kr 1 500,- for kurs inkludert alle måltider uten overnatting.

 

For mer informasjon kan Hege Lindstrøm (hege.lindstrom@innpatunet.no) eller Linn Thorud (linn.thorud@nlr.no) kontaktes.  

 

Ta kontakt med Linn Thorud, HMS-rådgiver for eventuelle spørsmål. 

 

 

Program torsdag 8. oktober

Det legges inn nødvendige pauser og pausemat underveis.

kl. 09.00-09.30: Registrering

kl. 09.30-10.00: Velkommen og litt om forventninger til kurset.

kl. 10.00-12.00 Hvilke målgrupper har IPT, hvem kan levere tjenester og hvilke krav stilles Hvem er IPT kunder, hvilke krav har de, og hvordan når vi dem. Revisjonsordningen for IPT - krav, bakgrunn og mål Hvordan bruke Matmerk/KSL standardene som et aktivt kvalitetsstyringsverktøy for IPT.

kl. 12.00-13.00: Lunsj

kl. 13.00-18.00: Grundig gjennomgang av standard 2 HMS og 11 IPT + praktisk jobbing med disse.

kl. 19.00 Middag på hotellet.


Program fredag 9. oktober 

kl. 09.00-12.00: Oppsummering fra i går. Grunnleggende om systematisk HMS arbeid, mål, krav og innhold. Hvordan kartlegge farer og vurdere risiko på gården, i IPT-tilbudet og aktivitetene. Beredskap og beredskapsplaner.

kl. 12.00-13.00: Lunsj

kl. 13.00-15.30: Forretningsmodell og organisering av tilbudet. Kontrakter og prissetting.
Etiske utfordringer i tilbudet, tilbyder sin funksjon og rolle.
Diskusjon og erfaringsutveksling.

kl. 15.30 Takk for oss.

Kort om kurset

Mål med kurset:

 • Tilbyder, kjøper og bruker skal være sikre på at kvalitet og trygghet på gården er ivaretatt på best mulig måte.
 • Få god kjennskap til Matmerk sitt kvalitetssystem for IPT. Kunne bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og arbeidsverktøy.
 • Få økt kunnskap om systematisk HMS-arbeid, og dekket krav om opplæring i HMS.
 • Få kunnskap om ulike Inn på tunet- konsept, hvilke tjenester kan man levere og hvilke krav stilles.
 • Få økt bevissthet om marked og kjøpsadferd hos kundene.
 • Få kunnskap om prissetting og kontraktskriving, forretningsmodell og organisering.
 • Ha god forståelse av etiske og moralske utfordringer ved eget tilbud, og bevissthet på egen rolle.
 • Være klar til revisjon og godkjenning fra Matmerk etter kurset.

"Inn På Tunet" er et beskyttet varemerke og kan kun brukes av godkjente gårder/tilbud. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.