Korn

(Oppdatert: 23.05.2019)

Riktig og presis høsthvetegjødsling 22. mai 2019

Gjødslingsstrategier i høsthvete; hva gjødsler vi med, hvor mye og til hvilken tid?
Jan Stabbetorp, NLR Øst

Claas CropSensor
Espen Syljuåsen, Norwegian Agro

Gjødsling til høsthvete
Bernt Hoel, Yara

Verktøy for optimalisert gjødsling
Tove Sundgren, Yara

Såtid og såmengder til høsthvete
Wendy Waalen, NIBIO Apelsvoll

Overvintring i høsthvete
Wendy Waalen, NIBIO Apelsvoll

NLR Innlandet sin satsing på presisjonslandbruk
Åsmund Langeland, NLR Innlandet

 

Planteverndag 21. mai 2019

Midler som kommer og midler som går ut
Anne Kraggerud, plantevernsjef i FKA

Ugrasstrategier i 2019, resistens, hønsehirse, meldestokk med mer
Harald Solberg, NLR Innlandet

Azelis: Bladgjødsling og biostimulanter – tro eller vitenskap
Eli Rognlan

Presisjonssprøyting – hvilke muligheter har vi i 2019?
Arne Lilleengen, FKA

Livet etter Reglone – hvilke muligheter har vi i 2019? 
Camilla Bye, NLR Innlandet

Delaro Plus Pack: Hva, hvorfor og hvordan bruken den?
Svein Bakken, Bayer Norge

Årets soppmidler og soppstrategier i korn
Harald Solberg, NLR Innlandet

 

Kornmøter høsten 2017

Forsøksresultater

Vær og vekst

 

Korntørkedag (26.10.2017)

Avholdt på Blæstad

Lønnsomhetsberegning ved bygging av korntørke – Lars Kjuus (NLR Øst)
Kroner og øre, fleksibilitet og sikkerhet

Viktige momenter ved ombygging av eksisterende driftsbygning ved montering av korntørker og lager – Einar Dobloug (NLR Innlandet)

Rullering av Regionalt Næringsprogram – Erling Aas-Eng (Hedmark Bondelag)
Hva skal bondelaget mene om prioritering av IBU-midler?

Presentasjon av ulike korntørkesystemter fra tilbydere
Felleskjøpet Agri
Ole Chr. Bye

 

Planteverndagen 2017 (24.05)

Økologisk kornproduksjon FK ønsker øko-matkorn
Bakgrunn, innhold i satsningen og hva kan NLR tilby

Mirakel vårhvete – erfaringer og forsøksresultater
Hva skal til for å holde sorten på beina og få matkvalitet

Erfaringer fra optisk utsortering av mjøldrøye i rug

Egne merkevarer og nyheter i sortimentet
Hvilke klebemidler kan brukes hvor
Mavrik Vita – insektsmiddel i korn, erter og oljevekster

Pixxaro – presentasjon av nytt ugrasmiddel i korn

Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn
Ugrasstrategier i vårkorn

Hvilke insektsart skaper problem i oljevekster i år

Årets soppmidler og soppstrategier i korn

 

 

Fra kornmøter høsten 2016

Vann, nitrogen og oljevekster
Forsøksresultater
Soppsprøyting 2016Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.