Korn

(Oppdatert: 31.05.2017)

Planteverndagen 2017 (24.05)

Økologisk kornproduksjon FK ønsker øko-matkorn
Bakgrunn, innhold i satsningen og hva kan NLR tilby

Mirakel vårhvete – erfaringer og forsøksresultater
Hva skal til for å holde sorten på beina og få matkvalitet

Erfaringer fra optisk utsortering av mjøldrøye i rug

Egne merkevarer og nyheter i sortimentet
Hvilke klebemidler kan brukes hvor
Mavrik Vita – insektsmiddel i korn, erter og oljevekster

Pixxaro – presentasjon av nytt ugrasmiddel i korn

Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn
Ugrasstrategier i vårkorn

Hvilke insektsart skaper problem i oljevekster i år

Årets soppmidler og soppstrategier i korn

 

 

Fra kornmøter høsten 2016

Vann, nitrogen og oljevekster
Forsøksresultater
Soppsprøyting 2016