Trygt landbruk er oppfriskningskurs i HMS for landbruksnæringen og tilbys som e-læring.

Kurset er egnet for de som allerede kan dokumentere kravet til HMS-opplæring i Arbeidsmiljølovens §3-5. Kurset er beregnet til 6 timer, har valgfri ettertest og du får kursbevis.

Kurset HMS i landbruket (link) tilfredsstiller kravet i Arbeidsmiljøloven og KSL.

Målet med kurset er påfyll av kunnskap og motivasjon for deg som bonde og arbeidsleder.

HMS-arbeid handler om å forebygge og avdekke risiko, samt hindre alvorlige konsekvenser. Alle i virksomheten må delta aktivt og involveres i dette arbeidet. Lederen har ansvaret for at virksomheten utfører internkontroll. At noen følger opp, også når noe går galt, er kvalitetsarbeid i praksis. HMS-arbeid skal sikre godt arbeidsmiljø, øke sikkerheten i arbeidet, forebygge helseskader og verne miljøet mot forurensing.

Gjennom e-læringen får du også et verktøy for å lage din egen beredskapsplakat tilpasset din gård.

Kurset omhandler viktige temaer i landbruket som:

 • Motivasjon
 • Lovverk
 • Vernerunde
 • Traktor og maskin
 • Brann og elektrisk
 • Risikovurderinger
 • Husdyr
 • Dokumentasjon
 • Arbeidsgiveransvar
 • Helse og velferd
 • Beredskap
 • Andre næringer tilknyttet gården

Pris

Medlem: kr 800,- + mva

Ikke-medlem: kr 1 100,- + mva

Ta kurset nå

Medlem

Ikke-medlem i NLR

Flere fordeler ved å bli medlem

Som medlem i NLR Innlandet får du en rekke fordeler. Blant annet gode rabatter på kurs og fagmøter. I tillegg får du rådgiver tilgjengelig når du trenger det.

Bli medlem i dag