Kulturlandskapsmelding

(Oppdatert: 19.07.2017)

Kulturlandskapmelding sendes ut til alle medlemmer og de som har interesse av å lese om dette. Her tar vi for oss elementer i det vakre kulturlandskapet vi omgir oss med. 

 

Kulturlandskapsmelding #1 2017

Kulturlandskapsmelding #1 2016