Skjemaer

(Oppdatert: 21.12.2017)

Her finner du dokumenter og skjemaer som kan være til hjelp for din drift.

 

PLANTEVERNJOURNAL

NLR Innlandet har utarbeidet en plantevernjournal som tilfredsstiller kravet til dokumentasjon i forbindelse med bruk av plantevernmidler. Denne finnes i to versjoner. 

STOR (A3) som kan brettes

LITEN (A4) enkeltsider

 

 

GJØDSLINGSPLAN

Skjemaer for gjødslingsplan er unike og dynamiske for hver gårdbruker. Her må du ta kontakt med din rådgiver for å få utskrift av den til en hver tid sist oppdaterte gjødslingsplan. 
Kontakt oss på telefon 62 55 02 50. 

Ta også kontakt med oss dersom det er første gang du skal lage gjødslingsplan. 

Les mer om gjødslingsplanlegging