Skjemaer

(Oppdatert: 26.07.2019)

Her finner du dokumenter og skjemaer som kan være til hjelp for din drift.

 

PLANTEVERNJOURNAL

NLR Innlandet har utarbeidet en plantevernjournal som tilfredsstiller kravet til dokumentasjon ved bruk av plantevernmidler. Journalen er oppdatert foran 2019-sesongen. Dersom du finner feil, ta kontakt med Oddbjørn Kval-Engstad

> Plantevernjournal (for utfylling i Excel)

FRUKT OG BÆR

Kalkulator for utregning av væskemengde ved jordbærsprøyting (Excel-fil)

 

AVLINGSREGISTRERING GROVFÔR TIL SLÅTT

Vi har laga et regneark for registrering og beregning av grovfôravlinger, med et skjema beregna for utskrift og notering i traktoren. Arket bør være greit for den som er litt vant med Excel. Kom gjerne med innspill og kommentarer til forbedring til Oddbjørn Kval-Engstad

Avlingsregistrering for grovfôr til slått (Excel-fil). 

 

GJØDSLINGSPLAN

Skjemaer for gjødslingsplan er unike og dynamiske for hver gårdbruker. Her må du ta kontakt med din rådgiver for å få utskrift av den til en hver tid sist oppdaterte gjødslingsplan. 
Kontakt oss på telefon 62 55 02 50. 

Ta også kontakt med oss dersom det er første gang du skal lage gjødslingsplan. 

Les mer om gjødslingsplanleggingFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.