Markdager og start på sauekurs

NLR Innlandet inviterer til sauekurs i samarbeid med lokallag av Norsk Sau og Geit. Kursa starter med markdagar om haustbeite i Vågå, Lillehammer og Vinstra 20. og 21. september.

Les mer ›

Dreneringsdager

Store nedbørsmengder stiller strenge krav til dreneringstilstanden. NLR Innlandet inviterer til flere dreneringsfagdager i vårt område.

Les mer ›

Ta vare på halmen

Vi har kommet i gang med treskinga i Mjøsområdet, og handtering av halmen er et aktuelt spørsmål for mange.

Les mer ›

Førstehjelp kan redde liv

Førstehjelpskurs står på kalenderen denne høsten. Kunnskapen du besitter etter deltakelse på disse kursene, kan redde liv.

Les mer ›

Kornavlinger over snittet

Avlingsprognosen fra Norske Felleskjøp viser et avlingsanslag for 2017 over snittet for de siste år. Allikevel ligger avlingsanslaget under 2016-nivå.

Les mer ›

Matnyttig råd i 80 år

For 80 år siden startet 22 innovative gårdbrukere Hedmark Forsøksring. Forsøksringen har siden den gang blitt et varemerke kjent av bønder i hele landet.

Les mer ›

Hvor ble mjølkerampa av?

Mjølkerampa var en kjent innretning som var praktisk til flere formål. Mange av oss husker disse gjenstandene i kulturlandskapet, som nesten har blitt lydløst borte i løpet av en generasjons tid.

Les mer ›

Tid for floghavrekontroll

Alle plantedyrkere som har åpenåkerareal, må kontrollere hele arealet sitt for floghavre hvert år på denne tida for å hindre oppformering og spredning.

Les mer ›

Økt dreneringstilskudd

I jordbruksavtalen for 2017-2018 ble satsen for tilskudd til drenering økt til kr. 2000,- per dekar, med virkning fra 1. juli 2017

Les mer ›

Råd til rugbeite

Allerede én måned etter såing er rugen klar for avbeiting, og den populære beiteveksten er aktuell også for husdyrbrukere utenfor kornområdene.

Les mer ›

Små variasjoner i sådybde

Det er små variasjoner i sådybde mellom de ulike maskinene og jordarbeidingsmetoder, viser registreringer utført i såmaskindemonstrasjonsfeltet.

Les mer ›

Klar for ny økokornkamp

Fjorårets laurbær kan ikke Kristian Narum hvile på, for denne gangen er det økologisk hvete det skal konkurreres om. Det har han aldri dyrket før.

Les mer ›

Nyttig hjelp når kriser oppstår

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har i mange år hatt tilbud om bistand ved krise. Nå er alle telefonnumre og informasjon samlet på ei nettside.

Les mer ›

Bonden i sentrum på Blæstaddagen

Korn og gras, teknikk og politikk, er blant det som står på programmet når fagmiljøet på Blæstad inviterer til Blæstaddagen for femte gang, 1. juni.

Les mer ›

Stor test av såmaskiner

I forsøksfelt med kombinasjoner av fem jordarbeidingssystemer og fem forskjellige såteknikker håper NLR Innlandet å finne den optimale veien til såbedet.

Les mer ›

Endelig i gang

Såkornet i havre-NM på Lena er endelig i bakken. Nå følger en spennende vekstsesong, hvor lagene har valgt ulike strategier helt fra starten av.

Les mer ›

IPV-veiledere utvikles

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og NIBIO arbeider med å lage en serie dyrkingsveiledere for praktisering av integrert plantevern (IPV) i ulike kulturer.

Les mer ›

Mer korn med mindre kjemi

Å kombinere ugrasharv med kjemiske ugrasmidler, er én av mulighetene Lars Magne Mauset fra Stange i Hedmark ønsker å teste ut som et ledd i å bruke mindre kjemiske plantevernmidler i kornproduksjonen.

Les mer ›

Gjødsler, kalker og sår beiter i samme stråle

På vanskelig tilgjengelige areal kan blanding av gjødsel, kalk og såfrø i ei tankvogn med høytrykkspumpe og jetutstyr være løsningen for bedre utnyttelse av beiteressursene.

Les mer ›

Fagmøte om trafikk engasjerer

Mange gårdbrukere møtte opp på fagkvelden for å lære mer om hvordan ferdes trygt i trafikken med landbruksmaskiner.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 Neste side