Mer, bedre og billigere grovfôr

19.12.2016 (Oppdatert: 20.12.2016)

Prosjektet Grovfôr 2020 skal bidra til bedre lønnsomhet i norsk grovfôrbasert husdyrproduksjon gjennom høgere avlinger, bedre kvalitet som gir høgere grovfôropptak, og reduserte grovfôrkostnader.

Les mer ›

Liljeros utfordrer Grindstad

19.12.2016

Som grovfôrprodusent bør du merke deg navnet Lilljeros. Det er ny timoteisort som har kvaliteter til å utfordrer gode, gamle Grindstad, og et avlingsnivå som ligger to til tre prosent høyere.

Les mer ›

Grovfôrprøver gir deg vurderingsgrunnlag

08.12.2016

Ei prøve av grovfôret vil gi deg svaret på hvilket kraftfôr du skal velge, og hvordan du skal prioritere det tilgjengelige grovfôret ditt.

Les mer ›

Åpne fagmøter om husdyrgjødsel

22.11.2016

Vi inviterer til fagmøter på Hedmarken og i Gudbrandsdalen 24.11-1.12.

Les mer ›

Økt merpris og satsning på økologisk melk

20.12.2016 (Oppdatert: 20.12.2016)

Det er økt etterspørsel etter økologisk melkeråstoff, samtidig som det har vært et svakt fall i tilførslene siste år.

Les mer ›

Til topps i Økokornkampen

31.10.2016

Med 703 kilo per dekar, klatret Kjersti og Kristian Narum fra Stange, Hedmark, til topps i Økokornkampen.

Les mer ›

Gårdsbesøk hos frukt, bær og grøntprodusenter i Hedmark. 19. oktober.

28.07.2016

Invitasjon til Gårdsbesøk hos frukt, bær og grøntprodusenter i Hedmark for å se muligheter i nye produksjoner.

Les mer ›

Landbrukshelga 2017 samler fagkompetanse på flere felt

28.11.2016 (Oppdatert: 28.11.2016)

Flere av rådgiverne i NLR Innlandet er med som foredragsholdere under Landbrukshelga 2017. Ei kurshelg fullspekket av gode kurs for deg som har interesse av landbruk.

Les mer ›

Blæstaddagen ble en allsidig klimadag

26.08.2016 (Oppdatert: 09.05.2017)

Blæstaddagen 2016 ble en vellykket dag om klima og framtidsjordbruket, og spente fra robotframvisning via politikk til konkrete klimatiltak på gårdsnivå.

Les mer ›

– Hønsehirse er verre enn floghavre!

25.08.2016

VIDEO: Hønsehirse erobrer stadig nye åkrer i Innlandet, og kan i løpet av kort tid ta overhånd på åkeren. Å luke enkeltplanter på et tidlig stadium er det absolutt beste tiltaket.

Les mer ›

Kornprognosen er klar

16.08.2016

Norske Felleskjøp har i sin første avlingsprognose for sesongen 2016/2017 anslått et avlingsnivå under fjoråret, men over snittet for de siste fem år.

Les mer ›

Kornmøtene oppsummerer året

31.10.2016 (Oppdatert: 31.10.2016)

– Det er generelt gode avlinger i år, og seksradsbygget har gjort det veldig godt i deler av vårt område, forteller Harald Solberg, kornrådgiver i NLR Innlandet.

Les mer ›

Gråskimmel gjør moderate skader på jordbær i Innlandet

15.07.2016

Jørn Haslestad, rådgiver for frukt og bær i NLR Innlandet, beskriver skadeomfanget av gråskimmel i jordbær som moderat for innlandsområdet.

Les mer ›

Nytt kurs: Vær varsom med vinkelsliperen

20.09.2016 (Oppdatert: 20.09.2016)

Vinkelsliper og andre typer arbeider som skaper varme, øker faren for brann. Forsikringsbransjen stiller nå krav om sertifisering ved varme arbeider.

Les mer ›

– Kan forvente nye angrep

06.07.2016

Det er flere skadegjørere i oljevekster denne sesongen. Den største er kålmøllen, og rådgivere i NLR Innlandet utelukker ikke at det kan komme nye angrep når larvene har utviklet seg til voksne møll.

Les mer ›

Hjelpemiddel til rett gjødsling

30.06.2016

Potetrådgivere i Norsk Landbruksrådgiving har nå tatt i bruk ny teknikk for å bestemme rett gjødslingsnivå i potet.

Les mer ›

Er du Hedmarks beste klimabonde 2016?

28.06.2016

Mange bønder gjør allerede flere gode klimatiltak, og Fylkesmannen i Hedmark etterlyser nå fylkets beste klimabonde.

Les mer ›

Bygger opp til kamp

22.06.2016 (Oppdatert: 23.06.2016)

Motivasjonen for å være med i den økologiske byggkampen er å vise at man kan høste gode avlinger i økologisk korndyrking. Kjersti og Kristian Narum har klare strategier i sin planteproduksjon.

Les mer ›

Markdag om grovfôrkvalitet og avling

03.06.2016 (Oppdatert: 22.06.2016)

Tirsdag 7 juni kl 13 hos Anna Krogstad og Kjell Aaboen i Skjåk. Resultater fra forsøksfelt med timoteisorter til to og tre slåtter. Enkel servering.

Les mer ›

Fagdag om levende matjord

03.06.2016 (Oppdatert: 22.06.2016)

Onsdag 8.juni kl. 10-15 på NIBIO Løken i Volbu. Kristian Ormset som har vore med og jobba med prosjektet Levande matjord, vil kome og lære oss korleis vi kan bli betre kjent med vår eiga matjord.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.