Pressemelding i forbindelse med Sammenslutningsmøtet til NLR Innlandet

05.01.2016 (Oppdatert: 22.06.2016) Gudrun Fodstad

I dag skjer det: Hedmark og Oppland slås sammen. Det skjer ved foten av Mjøsbrua, i Spritbua i Moelv. Der holder Norsk Landbruksrådgiving sine rådgivingsenheter i Hedmark og Oppland stiftelsesmøte for den nye, regionale rådgivingsenheten NLR Innlandet. Din avis er velkommen til en pressekonferanse i forbindelse med stiftelsen, kl 12.30. Vedlagt en pressemelding til bruk ved skriving i deres avis. Pressemeldingen inneholder også linker til hjemmesider. Flere av de sammensluttende rådgivingsenheter har også Facebookside med interessant, lettere stoff.

Stiftelsesmøte NLR Innlandet 05.01.16

Sted: Spritbua, Moelv

Hedmark og Oppland slås sammen til et rådgivingsrike

NLR er en organisasjon som driver med rådgiving innen bondens plantedyrking. Våre fagområder er forskning/ forsøk og rådgiving innen gras, korn, potet, grønnsaker og frukt og bær. I tillegg utfører vi rådgiving innen mekanisering (maskiner, redskaper), økonomi, HMS og planlegging av driftsbygninger til landbruket.
Nettadresser: http://www.nlr.no/ http://hedmark.nlr.no/ http://oppland.nlr.no/

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet ble en realitet fra 1.1.2016. Fra starten består NLR Innlandet av 5 tidligere rådgivingsenheter med totalt 34 medarbeidere.

Hovedhensikten med sammenslåingen er å få til et bedre samarbeid og dermed et bedre tilbud til våre kunder. Vår ambisjon er at våre råd skal gi bonden en bedre økonomi, enten gjennom større avlinger (større inntekter) eller gjennom reduserte kostnader. Våre medarbeidere må derfor holde et høyt faglig nivå, og en sammenslåing av mindre enheter mener vi er veien å gå.

Arbeidet med å stifte NLR Innlandet startet på slutten av 2014. Arbeidet fram til nå har vært preget av at det formelle skal på plass: Stiftelsesdokument, vedtekter osv. I tillegg har vi jobbet med faglig organisering for å sikre best mulig tilbud til medlemmer. Alle 34 medarbeidere er sikret arbeid og alle 7 kontorsteder opprettholdes etter sammenslåingen.
I løpet av 2016 vil ytterligere 2-3 rådgivingsenheter fusjonere inn i NLR Innlandet, som da vil dekke hele Oppland og hele Hedmark, unntatt sørlige deler av Solør og Odal.

På stiftelsesmøtet er Ole Festad Lund foreslått som styreleder i NLR Innlandet. Han var tidligere leder i interimsstyret. Festad Lund er bonde på Toten og tidligere styreleder i NLR Oppland.
Gudrun Fodstad er ansatt som daglig leder i NLR Innlandet. Hun er også bosatt på Toten og kom fra jobben som daglig leder i NLR Oppland.
Forretningsadresse for NLR Innlandet vil bli Blæstad i Hamar, hvor tidligere Hedmark Landbruksrådgiving holder til.

Invitasjon:

Dere inviteres herved til pressemøte i forbindelse med stiftelsen:
Spritbua, Moelv, 5.1. kl 12.30

Er dere forhindret fra å møte, vil disse kunne gi utfyllende informasjon om den nye rådgivingsenheten:
Ole Festad Lund 907 65 750
Gudrun Fodstad 995 93 108Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.