Landbruksseminaret på Tynset

25.01.2016 (Oppdatert: 22.06.2016) ,  Åsmund Langeland | Nyhet

Det årlige landbruksseminaret på Tynset med temaer som bioøkonomi, utmarksbeite, konservering av krosset korn til fôr og ombygging av eldre driftsbygnigner.

Seminaret er gratis.
Påmelding innen 23. januar til postmottak@tynset.kommune.no eller 62 48 50 00

Mer info på Fylkesmannen

Fjellandbrukssatsingen i Hedmark (FM), Aktivt Fjellandbruk i Sør-Trøndelag, kommunene, NLR og NIBIO arrangerer årets Landbruksseminar