Beitemøte, Lensbygda den 6. april

17.03.2016 (Oppdatert: 22.06.2016) Randi Jarstad

NLR Innlandet inviterer til beitemøte saman med Tine på Sameia Fellesfjøs DA, Lensbygda den 6. april


I forskrift om hold av storfe (frå 2014) heiter det mellom anna: «Storfe skal sikrast tilgang til fri bevegelse og mosjon i minimum 8 veker i løpet av sommarhalvåret. Programmet tek opp ulike utfordringar knytta til aktiv beiting og eksempel på løysingar. Også ku i lausdrift skal ha utandørs mosjon. Sjølv om beitesesongen er nokre veker fram i tid, kan ein tidleg planleggingstart avhjelpe når arbeidsoppgåvene står i kø utover våren.

Alle er velkomne til å dele eigne erfaringar rundt temaet beiting.
Send påmelding til randi.jarstad@nlr.no eller sms til mobil 913 19 457
innan 1. april. Matspleis kr 100 pr. pers.

 

For å se fullstendig program, klikk på lenken under. 

/media/ring/1207/Fagmøte beite til mj.ku2016.pdfFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.