Fagmøte om husdyrgjødsel på Hadeland

07.04.2016 (Oppdatert: 22.06.2016) ,  Franz Anders Bakken | Nyhet

Tirsdag 12. april inviterer NLR Innlandet til fagmøte om husdyrgjødsel på Hadeland.

Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet, set fokus på ulike problemstillingar rundt bruk og handtering av husdyrgjødsel. Det vert presentert økonomiske berekningar, resultat og løysingar kring spreiemetodar,transport-avstandar, satelittlager m.m.
Møteavgift for medlemer i NLR Innlandet kr 100, ikkje-medlemer betaler kr 200. Betaling ved frammøte. Arrangementet vert støtta av Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Oppland. Deltaljert program kjem i neste veke!

Klikk på linken for å se fullstendig program.  /media/ring/28541/Husdyrgj møte Hadeland.pdf