Våronnmøte for korndyrkere

14.04.2016 (Oppdatert: 22.06.2016) ,  Ingebjørg Jenssveen | Nyhet

NLR Innlandet inviterer til våronnmøte i korn

Felleskjøpet Otta mandag 18. april kl. 19.00

 Lom og Skjåk Ysteri tirsdag 19 april kl 19.00

Landbrukssenteret Vinstra torsdag 21. april kl. 19.00

Tema: Gjennomgang av sortsegenskaper i bygg, jordarbeiding, bekjempelse av rotugras og frøugras, gjødsling, behandling for å unngå legde, forsøksresultater i seksradsbygg og toradsbygg, økonomi m.m.

Kom gjerne med innspill til andre tema du vil drøfte.

Enkel servering.