Plantevernjournal er klar

03.05.2016 (Oppdatert: 22.06.2016) Harald Solberg

Plantevernjournal: En ny plantevernjournal, utarbeidet av Norsk Landbruksrådgiving og godkjent av Mattilsynet, er nå klar.

Krav om bedre dokumentasjon av sprøytebehov og sprøyting er ivaretatt av Norsk Landbruksrådgiving

Plantevernjournal:
En ny plantevernjournal, utarbeidet av Norsk Landbruksrådgiving og godkjent av Mattilsynet, er nå klar.
Journalen dekker minimumskravene i ny plantevernforskrift. I tillegg er det plass til å notere tilleggsdokumentasjon. Denne kan være nyttig for deg når du skal vurdere effekten av de tiltak du gjennomfører, om det er sprøyting eller andre planteverntiltak.

 

Sjekkliste (ikke obligatorisk):
NLR har også utviklet sjekklister for integrert plantevern for alle kulturer. Lagre filen og fyll ut for de kulturer du dyrker. Sjekklista/ sjekklistene kan også skrives ut og legges i KSL-permen når de er ferdig utfylt.

Kulturspesifikke veiledninger
Veilederne konkretiserer hvordan de åtte IPV-prinsippene kan anvendes i utvalgte kulturer. De gir en oversikt over tiltak som har betydning for plantevern, og har også med en kort begrunnelse og lenker til mer informasjon. Ikke alle foreslåtte tiltak vil passe for alle eller overalt, og veilederne er derfor ikke ment som en liste med krav, men som en hjelp og inspirasjon til å følge den nye plantevernforskriften som kom i 2015. Veilederne er utarbeidet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i fellesskap. Flere veiledere kommer høsten 2016.

 

 Plantevernjournal

 Sjekklister alle kulturer

 Kulturspesifikke veiledninger


 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.