Planteverndag Blæstad 24. mai

10.05.2016 (Oppdatert: 22.06.2016) ,  Harald Solberg | Nyhet

Tidspunkt: 24. mai kl. 10-14 (kaffe serveres fra 9.30) Sted: Blæstadlåven Program: - Nye krav til journalføring i forbindelse med integrert plantevern - Strategi ugrasmidler og presentasjon nytt ugrasmiddel - Korndyrking uten insektsprøyting - Strategi soppsprøyting og nytt soppmiddel For hele programmet: Se program vedlagt.