Bygger opp til kamp

22.06.2016 (Oppdatert: 23.06.2016) Morten Berntsen

Motivasjonen for å være med i den økologiske byggkampen er å vise at man kan høste gode avlinger i økologisk korndyrking. Kjersti og Kristian Narum har klare strategier i sin planteproduksjon.

Kristian Narum (t.v.) er med i den økologiske byggkampen. Sammen med rådgiver Stein Olav Nyvoll har han lagt en klar strategi. FOTO: Morten Berntsen

Kristian Narum bøyer seg ned og studerer byggåkeren av sorten Bamse.
– Åkeren ble sådd 26. april, og den står veldig bra i forhold til det som ble sådd senere, forklarer han. 

– Vil vise at det går
Kjersti og Kristian Narum legger opp til gode strategier i den økologiske plantedyrkinga på gården, og motivasjonen for å delta i den økologiske byggkampen er klar.
– Sett i et større perspektiv må det være viktig å vise at man kan produsere gode avlinger i økologisk. Det er ikke bra om vi må bruke et mye større areal for å produsere den sammen mengden som konvensjonell. Erfaringene våre med passelige mengder husdyrgjødsel og tidlig såing, er at man kan få brukbare avlinger, sier Kristian. 

Ugraskamp med tidlig såing
Kristian har tro på en helt annen tilnærming til ugraskampen, både når det gjelder frø- og rotugras, enn å kjøre ugrasharv. Derfor har han heller ikke brukt ugrasharva på mange år.
– Vi kjører mye med skålharv, og starter allerede rett etter innhøsting. Da blandes jord og halm, slik at nedbrytinga starter. Dette er også viktig for ugraskampen. Etter vårpløying kjører vi skålharva to ganger før vi sår. Den første gangen kjører vi bestandig langs med pløyinga, slik at vi dekker ugraset godt, forklarer han.
I tillegg framholder Kristian viktigheten av å så tidlig, og at jorda ikke bearbeides mer enn det som faktisk er nødvendig.
– Jorda må få god opptørking mellom hver behandling. Vi venter én dag fra jordarbeiding til såing, selv om det i utgangspunktet ser tørt ut, sier han. 

Ser lovende ut
Man skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt, heter det i et gammelt ordtak. På samme måte er det vanskelig på nåværende tidspunkt å si hvordan resultatet blir for Kjersti og Kristian. Åkeren er i midten av juni i begynnende skyting, og alt ser lovende ut. Stein Olav Nyvoll, rådgiver økologisk korn, berømmer den fine åkeren til Kjersti og Kristian Narum.
– Det blir spennende å følge åkeren. Den er kraftig, og vi håper at den holder seg stående fram til tresking. Et avlingsnivå er vanskelig å anslå, men basert på forsøksfeltet vi hadde her i fjor, bør vi komme rundt 500 kilo per dekar, sier han.
– Nå skulle vi bare hatt litt godt med nedbør. Selv om matjordlaget her er djupt, begynner det snart å bli kritisk, sier Kristian.

 

Økologisk byggmesterskap 2016

Foregangsfylket for økologisk korn, i samarbeid med tidskriftet Norsk Landbruk, NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving arrangerer et uformelt mesterskap i økologisk byggdyrking i 2016. Seks lag bestående av gårdbruker og rådgiver fra NLR-enhetene Øst, Viken, Innlandet, Østafjells, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er utfordret til å delta. Vinner av mesterskapet blir den dyrkeren som har størst avling. I tillegg ønsker vi å belyse de ulike fokusområder rundt økologisk byggproduksjon som vekstskifte, næringsforsyning, ugrasregulering, jordarbeiding, jordliv, jordpakking, m.m.

Konkurranseregler

  • Konkurransearealet må være økologisk godkjent. 
  • Alle tiltak må være tillatt i henhold til økologiregelverket. 
  • Det skal tas ut en jordprøve fra konkurransearealet på 0,5 liter til analyse Arealet tilsås med valgfri byggsort og for øvrig utføres de dyrkingsmessige tiltak som lagene mener bør utføres
  • Alle tiltak på konkurransearealet noteres fortløpende
  • Deltakerne må være villig til å ta i mot juryen og stille opp i reportasje i Norsk Landbruk og andre relevante formidlingskanaler
  • Avlingsnivå dokumenteres gjennom avlingskontroll utført av lokal NLR enhet. Dette gjøres ved å foreta høsting av 5 ruter à ca. 10 m2på tvers av såretningen. Ruteavling veies og høsterutas størrelse måles.
  • Det tas ut avlingsprøve (blandprøve) i nettingpose på totalt 1 kg fra de høsta rutene til analysering, som veies før de sendes til NIBIO Apelsvoll.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.