Er du Hedmarks beste klimabonde 2016?

28.06.2016 (Oppdatert: 28.06.2016) Morten Berntsen

Mange bønder gjør allerede flere gode klimatiltak, og Fylkesmannen i Hedmark etterlyser nå fylkets beste klimabonde.

Drivstofføkonomisk kjøring kan være ett av flere tiltak som den enkelte bonde kan gjøre i sin klimatilpasning. FOTO: Åsmund Langeland

– Vi utfordrer lokale faglag og landbrukskontor til å nominere aktuelle kandidater. Bønder kan også melde på seg sjøl eller none de kjenner til konkurransen, sier Åsmund Langeland, rådgiver i NLR Innlandet og jurymedlem i kåringen. 

Mange bekker små
Hele konkurransen skal ha en lav terskel, og målet er å synliggjøre at mange små tiltak kan i sum ha stor effekt. 
– Det handler generelt om en effektiv produksjon. For en saueprodusent kan det blant annet handle om å få satt lam på åringene, og for en planteprodusent handler det om god agronomi, forklarer Langeland. 
Et annet mål er å få fram gode ideer til klimatiltak som den enkelte bonde kan gjøre på egen gård. 

 

Samarbeid
Vinneren skal kåres på en konferanse om landbruk og klima som avholdes i Elverum til høsten. Kåringen og konferansen arrangeres av Hedmark Bondelag, Fylkesmannen i Hedmark, Norsk Landbruksrådgiving, Hedmark Bonde- og småbrukarlag og Høgskolen i Hedmark. 
I tillegg til en fylkesvinner, kåres regionvinnere for Nord-Østerdal, Sør-Østerdal, Glåmdalen og Hedmarken. 
Frist for å melde på seg sjøl eller andre er 20. september. 

Du kan lese mer om og melde på din kandidat til kåringen på Fylkesmannen sine hjemmesider

Klimabonden

Dette er klimabonden som søkes til kåringen: 

  • Klimabonden driver en gård som gir gode ideer til klimatiltak som andre kan gjennomføre.
  • Vinneren har et engasjement rundt gårdsdriften og bruk av ressursene på gården, og vil dele erfaringene sine med andre. 
  • Vinneren kan ha gjort ett stort og innovativt tiltak på sin gård, eller flere små tiltak. 
  • Tiltak kan være gjødselhåndtering, nitrogeneffektivisering (som bruk av nitrogensensor ved gjødsling eller mer kløver i enga), anlegg for biobrensel, solceller eller solfangere, høyere fôrenhetskonsentrasjon på grovfôr, drenering, unngått jordpakking, gode avlinger gjennom god agronomi, tiltak for redusert forbruk av drivstoff og energi til traktor – eller noe helt annet. 


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.