Liljeros utfordrer Grindstad

19.12.2016 (Oppdatert: 19.12.2016) ,  Morten Berntsen | Nyhet

Som grovfôrprodusent bør du merke deg navnet Lilljeros. Det er ny timoteisort som har kvaliteter til å utfordrer gode, gamle Grindstad, og et avlingsnivå som ligger to til tre prosent høyere.

Petter Marum, engvekstforedler hos Graminor, i forsøksfelt med den nye timoteisorten Liljeros. FOTO: Kristin Børresen / Graminor.

Det knyttes store forventninger til den nye timoteisorten Liljeros. Siden den ble godkjent i 2014, har sorten vært med i flere forsøksfelt rundt om i landet. I snitt for hele landet viser det seg at Liljeros har to til tre prosent høyere avling enn Grindstad. I Rogaland har sorten prestert svært godt, og har et avlingsnivå som ligger sju prosent over Grindstad. Også i forsøksfelt i Sverige har Liljeros vist lovende tendenser, hvor resultatene stemmer godt over ens med det vi har fra Norge. 

– Liljeros viser hyggelige resultater. Etter mange års arbeid har vi en sort som er like god eller kanskje bedre enn Grindstad, sier Petter Marum, engvekstforedler hos Graminor. 

I tillegg har Liljeros god fôrkvalitet og er en minst like god eller bedre frøavler enn Grindstad. 

Sorten er nå under oppformering hos FK Rogaland og Agder og Strand Unikorn.