Mentorordning i landbruket

20.12.2016 (Oppdatert: 12.01.2017)

Vil du som ny bonde eller bonde i en utviklingsfase ha en erfaren diskusjonspartner? Eller er du en erfaren bonde som kan tenke deg å dele din erfaring med andre?

Illustrasjonsfoto: Morten Berntsen

Du inviteres nå til å delta i et forsøk med mentorordning for landbruket Bonde hjelper Bonde.

Er dette interessant for deg, eller vet du om noen som kan ha interesse for dette?

 

Om mentorordningen

Mentorordningen innebærer at en gårdbruker gjør en formell avtale med en kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta. Mentoren må være en erfaren produsent innen tradisjonelt landbruk eller andre landbruksbaserte næringer. Produsenten som får mentorhjelp må være under 35 år og gjerne ny i sin produksjon eller en som skal gjøre store endringer i drifta. 

Du kan melde deg på forsøket som interessert mentor, som ung bonde eller som par dersom du hører hjemme i Oppland eller Hedmark (ordningen gjelder i tillegg fylkene Nord- og Sør-Trøndelag, Sogn og Fjorande og Aust-Agder). 

Som mentor vil man få en opplæring i hva det vil si å være mentor før han/hun setter i gang. Mentorparene vil bli tilknyttet en regionkontakt i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Opplæringen vil skje på en landssamling der mentorer og regionkontakter i NLR møtes vinteren 2017. 

Som deltaker i mentorordningen forplikter deltakerne seg til å møtes minimum fem ganger i løpet av året og å gi en en enkel rapport på aktivitet til NLR. Det gis kr 8 000,- til godtgjøring av mentor. 

Ordningen er støttet med midler fra Jordbruksavtalen og er utviklet i tett dialog mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norsk Landbruksrådgiving. Innovasjon Norge er involvert på regionnivå. 

Søk om deltakelse i mentorordningen

Søknadsfrist er 12. januar. 

Dersom du ønsker mer informajson, ta kontakt med Magnhild Strand, prosjektkoordinator NLR Innlandet. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.