Økt merpris og satsning på økologisk melk

15.11.2016 (Oppdatert: 20.12.2016) Stein Jørgensen

Det er økt etterspørsel etter økologisk melkeråstoff, samtidig som det har vært et svakt fall i tilførslene siste år. Styret i TINE vedtok derfor i aprilmøtet 2016 å øke merprisen for leveranse av økologisk melk med 10 øre per liter, til 75 øre per liter.

TINE ønsker mer økologisk melk. FOTO: Stein Jørgensen

I 2015 utnyttet TINE 54 prosent av innveid økologisk melk til økologiske produkter. Dette er seks prosent mer enn året før. Samtidig har det vært et fall i produksjonen i samme periode. 

Konsernstyret har tidligere åpnet for tegning av nye økokontrakter i avgrensede områder med underdekning. TINE håper at økt merpris skal bidra til at flere får lyst til å satse økologisk. 

 

Bakgrunnen for dette

Etterspørselen etter økologiske produkter øker. Derfor ber TINE om mer økologisk melk. Forventet økt behov er 7 -10 millioner liter på kort til middels sikt. Basert på en gjennomsnittlig kvote på 200 000 liter, tilsvarer dette 35-50 nye produsenter. 

Grundig vurdering fra TINE Logistikk - Balansert melkeleveranse og TINE Råvarehåndtering - Planlegging, ledelse inntransport ligger itl grunn for at TINE Råvare henvender seg til melkeprodusenter i aktuelle kommuner. 

HEDMARK: 

Kongsvinger, Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os.

OPPLAND:

Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. 

 

Hva skjer?

I forbindelse med denne satsning, så har vi merket en økning etter Økologisk førsteråd hos melkeprodusenter. For deg som ikke vet hva det er, så kommer forklaring her:

Tilbudet består av gårdsbesøk med gårdsvandring og samtale om gårdens ressurser og dine mål og muligheter på gården. Etter gårdsbesøket mottar du en skriftlig tilbakemelding med vurdering av muligheter og utfordringer ved omlegging til økologisk produksjon. Rådgivingstilbudet NLR Økologisk Førsteråd er gratis og uforpliktende for deg som gårdbruker. For å kunne ta imot tilbudet NLR Økologisk førsteråd må du være berettiget produksjonstilskudd fra Staten. 

Dersom du syns dette tilbudet høres interessant ut, ta kontakt med våre rådgivere på økologisk: 

Stein Jørgensen

Stein Olav Nyvoll

Ottar Martinsen

Rune Granås

Audi Stuestøl

Jan Erik MæhlumFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.