Hvor ble mjølkerampa av?

Mjølkerampa var en kjent innretning som var praktisk til flere formål. Mange av oss husker disse gjenstandene i kulturlandskapet, som nesten har blitt lydløst borte i løpet av en generasjons tid.

Les mer ›

Tid for floghavrekontroll

Alle plantedyrkere som har åpenåkerareal, må kontrollere hele arealet sitt for floghavre hvert år på denne tida for å hindre oppformering og spredning.

Les mer ›

Økt dreneringstilskudd

I jordbruksavtalen for 2017-2018 ble satsen for tilskudd til drenering økt til kr. 2000,- per dekar, med virkning fra 1. juli 2017

Les mer ›

Råd til rugbeite

Allerede én måned etter såing er rugen klar for avbeiting, og den populære beiteveksten er aktuell også for husdyrbrukere utenfor kornområdene.

Les mer ›

Små variasjoner i sådybde

Det er små variasjoner i sådybde mellom de ulike maskinene og jordarbeidingsmetoder, viser registreringer utført i såmaskindemonstrasjonsfeltet.

Les mer ›

Klar for ny økokornkamp

Fjorårets laurbær kan ikke Kristian Narum hvile på, for denne gangen er det økologisk hvete det skal konkurreres om. Det har han aldri dyrket før.

Les mer ›

Nyttig hjelp når kriser oppstår

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har i mange år hatt tilbud om bistand ved krise. Nå er alle telefonnumre og informasjon samlet på ei nettside.

Les mer ›

Bonden i sentrum på Blæstaddagen

Korn og gras, teknikk og politikk, er blant det som står på programmet når fagmiljøet på Blæstad inviterer til Blæstaddagen for femte gang, 1. juni.

Les mer ›

Stor test av såmaskiner

I forsøksfelt med kombinasjoner av fem jordarbeidingssystemer og fem forskjellige såteknikker håper NLR Innlandet å finne den optimale veien til såbedet.

Les mer ›

Endelig i gang

Såkornet i havre-NM på Lena er endelig i bakken. Nå følger en spennende vekstsesong, hvor lagene har valgt ulike strategier helt fra starten av.

Les mer ›

IPV-veiledere utvikles

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og NIBIO arbeider med å lage en serie dyrkingsveiledere for praktisering av integrert plantevern (IPV) i ulike kulturer.

Les mer ›

Mer korn med mindre kjemi

Å kombinere ugrasharv med kjemiske ugrasmidler, er én av mulighetene Lars Magne Mauset fra Stange i Hedmark ønsker å teste ut som et ledd i å bruke mindre kjemiske plantevernmidler i kornproduksjonen.

Les mer ›

Gjødsler, kalker og sår beiter i samme stråle

På vanskelig tilgjengelige areal kan blanding av gjødsel, kalk og såfrø i ei tankvogn med høytrykkspumpe og jetutstyr være løsningen for bedre utnyttelse av beiteressursene.

Les mer ›

Fagmøte om trafikk engasjerer

Mange gårdbrukere møtte opp på fagkvelden for å lære mer om hvordan ferdes trygt i trafikken med landbruksmaskiner.

Les mer ›

Klar med klauvkontroll

Utrangering av purker på grunn av bein og klauver koster svinebonden dyrt. I mange besetninger er det et stort forbedringspotensial.

Les mer ›

Meld dere på Havre-NM

Norsk Havreforening arrangerer fylkesmesterskap i havredyrking på Lena. Fylkesmesterskapet blir en del av NM i havredyrking som har vært arrangert på Værnes, Brandval, Hvam og Øsaker siden 2012/2013.

Les mer ›

Få fart på jordbærdyrkinga

Dyrkingsveilederen i jordbær er endelig klar, og selges til både medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving og ikke-medlemmer. – Her tar vi for oss jordbærdyrkinga fra A til Å, sier Jørn Haslestad.

Les mer ›

Har du kontroll på utstyret ditt?

NLR Innlandet holder fagmøte om kjøring langs veg med traktor og landbruksmaskiner den 4. april. – Møtet er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Les mer ›

Vi søker etter dyktig tekniker

NLR Innlandet søker dyktig forsøkstekniker til 100 prosent stilling. Dette er et vikariat med ett års varighet.

Les mer ›

Fjellandbruket – best på utmarksbeite og støling

Påstanden blir reist av landbruksorganisasjonane i Valdres (Valdres landbruksforum) i det vi inviterer til landbrukskonferanse 18.februar, på Valdres vidaregåande skule.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side