Løsdrift for mindre og mellomstore bruk

Selv om løsdriftskravet er utsatt til 2034, er det likevel nye myndighetskrav som gjelder fra 2024. Flere aktører samarbeider om informasjonsmøter i Gudbrandsdalen.

Les mer ›

Vinner for andre gang

En knepen seier i økologisk hvetemesterskap gikk til Kristian Narum, fra Stange i Hedmark. I et år med mange utfordringer lykkes han i å få høyest avlingsverdi i sin økologiske vårhvetedyrking.

Les mer ›

Åpne husdyrgjødselmøter i Oppland

Vi inviterer til fagmøter i Valdres, på Toten og i Gudbrandsdalen 7. og 8. november.

Les mer ›

Utmarksbeite er bra for klimaet

– Ei ku som beitar i utmark er klimanøytral på ein god dag, seier Gustav Fystro, jordbrukssjef i Øystre Slidre og tidlegare NIBIO-forskar.

Les mer ›

Stor interesse for korntørking

Fagdag med korntørking skapte stort engasjement blant bønder på Hedmarken. 170 deltakere fikk faglig påfyll etter en høst preget av dårlig vær og vanskelige innhøstings- og tørkeforhold.

Les mer ›

Lærer mer om ullen lidenskap

Når den ferske sauebonden Agnete Fauskerud (22) lurer på noe i drifta, er aldri Kjell Ivar Bergehagen mer enn en telefonsamtale unna. Gjennom Mentorordningen er erfaringsutvekslingen sikret.

Les mer ›

Presis potetgjødsling med plantesaftanalyser

Flere aktører i potetbransjen samarbeider om å bruke plantesaftanalyser som hjelpemiddel for å finne riktig gjødselnivå i ulike potetsorter.

Les mer ›

Bry deg om bondenaboen

En høst preget av vanskelige innhøstingsforhold kan sette den psykiske helsen på prøve.

Les mer ›

Praktisk pløyekurs engasjerer

Etter fem pløyekurs i Gudbrandsdalen denne uka, er både deltakere og arrangører fornøyd. Deltakere som stilte med egen plog, kunne reise hjem med perfekt innstilling.

Les mer ›

Rundballespyd skal kun brukes til interntransport på gården

Rundballespyd, pallegaffel og annen farlig redskap som er montert på traktoren skal kun brukes til transport internt på gården. Ved kjøring langs veg er dette forbudt.

Les mer ›

Pløyedager i Gudbrandsdalen 2.-6.oktober

Plogen er det beste ugrasmidlet! Dommer i pløye-NM, Atle Haugnes fra NLR Trøndelag, kommer som pløyeinstruktør.

Les mer ›

Ikke glem RMP-søknaden

Søknadsfristen for RMP-tilskudd er 1. oktober i Hedmark. Per 26. september er det kun registrert 392 søknader. For Oppland er søknadsfristen 15. oktober.

Les mer ›

Markdager og start på sauekurs

NLR Innlandet inviterer til sauekurs i samarbeid med lokallag av Norsk Sau og Geit. Kursa starter med markdagar om haustbeite i Vågå, Lillehammer og Vinstra 20. og 21. september.

Les mer ›

Dreneringsdager

Store nedbørsmengder stiller strenge krav til dreneringstilstanden. NLR Innlandet inviterer til flere dreneringsfagdager i vårt område.

Les mer ›

Ta vare på halmen

Vi har kommet i gang med treskinga i Mjøsområdet, og handtering av halmen er et aktuelt spørsmål for mange.

Les mer ›

Førstehjelp kan redde liv

Førstehjelpskurs står på kalenderen denne høsten. Kunnskapen du besitter etter deltakelse på disse kursene, kan redde liv.

Les mer ›

Kornavlinger over snittet

Avlingsprognosen fra Norske Felleskjøp viser et avlingsanslag for 2017 over snittet for de siste år. Allikevel ligger avlingsanslaget under 2016-nivå.

Les mer ›

Matnyttig råd i 80 år

For 80 år siden startet 22 innovative gårdbrukere Hedmark Forsøksring. Forsøksringen har siden den gang blitt et varemerke kjent av bønder i hele landet.

Les mer ›

Hvor ble mjølkerampa av?

Mjølkerampa var en kjent innretning som var praktisk til flere formål. Mange av oss husker disse gjenstandene i kulturlandskapet, som nesten har blitt lydløst borte i løpet av en generasjons tid.

Les mer ›

Tid for floghavrekontroll

Alle plantedyrkere som har åpenåkerareal, må kontrollere hele arealet sitt for floghavre hvert år på denne tida for å hindre oppformering og spredning.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side