Meningsfull mentorordning

30.11.2017 (Oppdatert: 08.12.2017)

Bonde hjelper bonde, er mottoet for Mentorordningen i landbruket. Nå kjøres ei ny runde i gang, med søknadsfrist innen 13. desember. – Dette er en mulighet til å høste erfaringer og kunnskap fra erfarne gårdbrukere, sier Magnhild Strand, prosjektleder i NLR Innlandet.

Kjell Ivar Bergehagen har det siste året vært mentor for den ferske sauebonden Agnete Fauskrud. FOTO: Morten Berntsen

Det første året med Mentorordning i landbruket går mot slutten. Erfaringene fra oppstartsåret er så gode, at det er besluttet å videreføre prosjektet. Det gir nye muligheter for nyetablerte bønder til å få råd og veiledning av en erfaren gårdbruker. 

 

Nye avtaler

Mentorordningen Bonde hjelper bonde innebærer at du som er ung bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta. Mentor har erfaring innenfor tradisjonelt landbruk eller andre landbruksbaserte næringer. Er du ung bonde under 35 år som er ny i din produksjon, eller skal gjøre store endringer i driften, kan du søke.

– Vi oppfordrer bønder som nettopp har startet eller skal begynne med ny produksjon til å søke på mentorordningen. Men det er nå svært kort frist. Allerede innen 13. desember må vi ha søknadene i hende, sier Magnhild Strand, prosjektleder for Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

Sammen med kollegaer i Trøndelag, Sogn og Fjorande, Agder, Oppland og Hedmark, fylkene som er omfattet av ordningen, oppfordrer hun aktuelle kandidater til å søke.

 

Gode tilbakemeldinger

Det har vært mange gode fagutvekslinger blant mentorparene det første året. 

– Alle de ti para i Hedmark og Oppland har hatt en god, faglig dialog. Jeg har inntrykk av at de unge bøndene er flinke til å spørre og hente ut råd og erfaringer fra mentorene sine, sier Magnhild Strand. 

– Jeg ønsker å lære. Mentorordningen er en kjempefin mulighet til å se og høre hvordan andre løser utfordringer i si drift, samtidig som jeg får innspill på hvordan jeg driver, sier Agnete Fauskrud i et intervju til Grønt i fokus

 

Søknadsfrist for mentorordningen 2018 er 13. desember. 

> Søknadsskjema

Mentorordningen

Magnhild Strand er rådgiver i NLR Innlandet og prosjektansvarlig for Mentorordningen. 

Dersom du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontaktFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.