Mer korn med mindre kjemi

12.05.2017 (Oppdatert: 12.05.2017) Morten Berntsen

Å kombinere ugrasharv med kjemiske ugrasmidler, er én av mulighetene Lars Magne Mauset fra Stange i Hedmark ønsker å teste ut som et ledd i å bruke mindre kjemiske plantevernmidler i kornproduksjonen.

Positive erfaringer etter skorpebryting med ugrasharv, gjør at Lars Magne Mauset ønsker å prøver ugrasharv istedenfor kjemiske ugrasmidler. FOTO: Privat

– Det er artig å se at ugrasharva fungerer. Blant annet vassarve er topp å bekjempe med ugrasharv, sier Lars Magne Mauset entusiastisk.

Han har bare ett års erfaring med bruk av ugrasharv, og den positive effekten på ugras kom nærmest som en bieffekt. 

 

Lars Magne Mauset. FOTO: Privat

 

Skorpebryter med tilleggseffekt

2016-sesongen bød på store utfordringer med hard skorpe på nysådd jord for kornbonden i Stange, en utfordring som man tid til annen opplever på morenejorda som ligger ned mot Mjøsa. De spede kornspirene stod og stanget i et ugjennomtrengelig hardt jordsjikt. 

– Vanligvis er det trommelen som brukes for å bryte denne skorpa. Vi valgte å satse på ugrasharva. Det ga umiddelbart veldig god effekt på den harde skorpa, og senere viste det seg at det hadde kjempegod effekt på ugraset, forteller Mauset. 

Harving ned til 2,5 centimeter gikk veldig greit. Og selv om morenejorda er steinrik, skapte ikke ugrashavrvinga nevneverdig merarbeid. 

– Vi hadde med steinsvans på lasteren, slik at vi kunne plukke unna de største steinene. Egentlig var dette et veldig lite problem, sier han. 

De gode erfaringene fra i fjor, gjør at Lars Magne i år ønsker å prøve ut ugrasharving i større skala. 

– I år ønsker jeg å gjøre konkrete utprøvinger med ugrasharving både i bygg og hvete, sier han. 

Foreløpig har han ikke kjøpt egen harv, men ønsker å se på muligheten om å samarbeide med kollegaer om dette redskapet. 

– Ugrasharv er et redskap som har god kapasitet, og er dermed fin å eie sammen med andre, supplerer Mauset. 

 

 

Ugrasharving ned til 2,5 centimeter gikk greit, selv på den steinrike morenejorda på Stange. FOTO: Privat

 

Kombinere med kjemi

I kommende vekstsesong skal ugrasharva og ugrasmidlene utfylle hverandre. 

– Ved gode forhold klarer vi å ta mye av frøugraset med ugrasharv. Da har vi spart kjemiske midler her, som vi istedenfor kan putte inn i kampen mot rotugras, slik som tistel, forklarer Mauset. 

Ved å kombinere mekaniske og kjemiske tiltak, håper han å nærmere målet om å produsere mest mulig korn med minst mulig bruk av kjemiske plantevernmidler. 

– Jeg er klar på at vi skal bruke plantevernmidler der det trengs. Vi skal ikke kutte helt ut. Forrige generasjon har vært veldig flink til blande midler og veksle mellom ulike virkestoffer, så vi har heldigvis ikke resistensproblematikk. Motivasjonen ligger i å produsere et så friskt kron som mulig, sier Lars Magne Mauset. 

 

LES MER: Ugrasharving – gammel metode – nye muligheter? (passordbeskyttet)

LES MER: På tide med ugrasharvingFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.