Dreneringsdager

13.09.2017 (Oppdatert: 25.09.2017)

Store nedbørsmengder stiller strenge krav til dreneringstilstanden. NLR Innlandet inviterer til flere dreneringsfagdager i vårt område.

NLR Innlandet inviterer til fagdager om drenering i hele vårt område. FOTO: Morten Berntsen

Grøfta jord er et utgangspunkt for god plantevekst som gir gårdbruker best mulig avling og økonomi. Særlig viktig er god dreneringstilstand når høstene blir våte. 

– Rundt 60 prosent av norsk jord har naturlig behov for grøfting. Mange steder kan vi dessverre se at grøftene ikke lenger fungerer slik de var tenkt, sier Eivind Bergseth, rådgiver i NLR Innlandet. 

Han har drenering som sitt spesialfagområde, og i løpet av høsten reiser han rundt i vårt område og holder fagdager om drenering. 

 

Fokus på vedlikehold

På fagdagene vil det fokuseres ekstra på vedlikehold av de hydrotekniske anleggene. Grøftespyling er et tiltak man kan gjøre for å åpne tette grøfterør. 

– Vi vil på flere av fagdagene demonstrere utstyr for spyling av grøfter. I tillegg viser vi fram rørtyper og filtermateriale, sier Bergseth. 

Selv om mange har behov for å vedlikeholde sitt grøftesystem, vil det også bli gjennomgått hvordan man planlegger nye grøftefelt. Eivind Bergseth legger vekt på at man må gjøre grundig forarbeid før man går i gang. 

– Det er fornuftig å skaffe seg et oversiktsbilde over vannsituasjonen på hele jordet før en starter opp med dreneringsarbeidet. Gjør en ikke det, er det fort gjort å starte tiltak som kunne vært unngått og det koster penger som kunne vært spart, sier rådgiveren. 

 

Dreneringsfagdager

Trykk på stedet for å få mer informasjon om arrangementet

Dato Tid Sted
18.09 11:00 Brøttum
19.09 11:00 Øyer
21.09 11:00 Bagn, Valdres
29.09 10:00 Gjelsetra, Sør-Fron
29.09 14:00 Lomsetra, Nord-Fron
05.10 11:00 Slettås, Trysil

 

 På fagdagene vil det blant annet bli demonstrert utstyr for grøftespyling. FOTO: Franz Anders Bakken.

 

Fagdagene arrangeres med økonomisk støtte fra KornFUTH.  

Drenering

Trenger du rådgiving knyttet til drenering, leser du mer på våre nettsider. 

> Grøfting og hydroteknikkFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.