Økt dreneringstilskudd

06.07.2017 (Oppdatert: 06.07.2017) Morten Berntsen

I jordbruksavtalen for 2017-2018 ble satsen for tilskudd til drenering økt til kr. 2000,- per dekar, med virkning fra 1. juli 2017

Tilskudd til drenering økes til kr. 2000,- per dekar. FOTO: Åsmund Langeland

Tilskuddet øker til kr. 2000,- per dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving av myr. For usystematisk grøfting er satsen økt til kr. 30,- per løpemeter, begrenset oppad til kr. 2000,- per dekar. De nye satsene har virkning fra 1. juli 2017. 

– Satsøkningen ble vedtatt i årets jordbruksforhandlinger etter flere års påtrykk fra blant annet Fylkesmannen i Hedmark. Det er stort behov for mer drenering dersom vi skal nå fastsatte nasjonale mål om økt matproduksjon, skriver Fylkesmannen på sine nettsider. 

 

Søknader kan gjøres om

For at man raskt skal få effekt av satsøkningen, har Landbruksdirektoratet vedtatt følgende overgangsordning:

  1. For søknader som kommunen har mottatt, men ikke behandlet innvilger kommunen tilskudd etter nye satser på innsendt søknad.
  2. For søknader som er innvilget, arbeidet ikke påbegynt og innvilgningen er innenfor gitt arbeidsfrist, kan søkeren trekke innvilget søknad og søke på nytt. Til ny søknad er det utarbeidet nye søknadsskjemaer. 

– I Hedmark er det cirka 250 foretak som har fått innvilget tilskudd til drenering uten utgått arbeidsfrist. Disse har mulighet til å trekke innvilget søknad og søke på nytt dersom de ikek har påbegynt arbeidet, skriver Fylkesmannen i en e-post. 

 

Hjelp med planlegging og dokumentering

Fra 2016 ble det også stilt krav om at søknaden inneholder kostnadsoverslag. Det stilles krav om at søkeren sender inn detaljert kart som viser faktisk plassering av grøfter og andre dreneringstiltak før utbetaling av tilskuddet. 

NLR Innlandet har ved flere av sine lokalkontorer utstyr for å koordinatfeste grøftesystemet ved hjelp av bærbar GPS. Vi kan også være behjelpelig med utarbeiding av grøfteplaner. 

Ta kontakt dersom du ønsker bistand.

 

LES MER: Grøfting og hydroteknikk



Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.