Fagmøte om trafikk engasjerer

08.04.2017 Linn Thorud

Mange gårdbrukere møtte opp på fagkvelden for å lære mer om hvordan ferdes trygt i trafikken med landbruksmaskiner. Statens Vegvesen stilte opp med to representanter som både tegnet og forklarte hvordan man skal forhold seg til regelverket. Man kommer langt med sunn fornuft var en av konklusjonene.

Bønder er opptatt av å lære mer om regelverket rundt kjøring med landbruksmaskiner langs vei.

Denne kvelden møtte 70 stykker opp fra både Hedmark og Oppland og det er vi veldig fornøyde med. Dette viser at bønder er opptatt av hva de kan gjøre for at de selv og andre skal ferdes trygt i trafikken. Det var stor aktivitet i salen og mange spørsmål. Noen opplever regelverket som forvirrende og det er ikke så rart da det er flere regelverk som gjelder avhengig av for eksempel konstruktiv hastighet på traktor. Størrelsen på maskinene dagens bønder har gjør også at det er viktig å undersøke hvilke regler som gjelder for akkurat den ekvipasjen. Transport av maskiner over en viss bredde må ha følgebil og det må søkes om dispensasjon før du kjører på offentlig vei. Er du i tvil om hva som gjelder for kjøretøyet du skal ut på veien med så spør Vegvesenet. De er der også som rådgivere og ikke bare kontrollører.  Det som uansett er viktigst å huske på er aktsomhetsparagrafen i Vegtrafikkloven §3 "Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke blir unødig hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen." Med dette friskt i minne håper vi på en trygg sesong i trafikken!

 

NLR Innlandet arrangerer fagkvelder også her:

 

Fagkveld på Vinstra den 20. april. Påmelding og informasjon.

Fagkveld på Fagernes 26. april. Påmelding og informasjon.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.