Tid for floghavrekontroll

18.07.2017 (Oppdatert: 18.07.2017)

Alle plantedyrkere som har åpenåkerareal, må kontrollere hele arealet sitt for floghavre hvert år på denne tida for å hindre oppformering og spredning.

Det er nå på tide å sjekke åkeren for floghavre. FOTO: Morten Berntsen

Skrevet av: Lars Martin Hagen, fylkesagronom hos Fylkesmannen i Hedmark

 

Det er en plikt å holde et 20 meter bredt belte mot nabo fritt for frøbærende floghavreplanter. 

Floghavre er eneste ugraset som har egen forskrift (forskrift av 22.06.2015 om floghavre) og krav om systematisk kontroll og oppfølging med tiltak. Floghavren har stor formeringsevne og er svært vanskelig å bli kvitt da frøene kan bli liggende i jorda i 8-10 år før de spirer. Den kan bli et betydelig problem dersom en ikke tar floghavrekampen på alvor. Det er spesielt viktig å ta floghavren på alvor i Hedmark da vi har hele 30 % av landets såkornproduksjon.

 

Kjennetegn

Floghavre er som regel lengre og har lysere grønnfarge  enn vanlig havre. Risla er åpen med slappe greiner.  Korna har skålforma frøfeste og snerp.  Mattilsynet fører register over eiendommer med floghavre. Dersom du ikke er registrert i floghavreregisteret og finner en plante du mistenker kan være floghavre, skal du levere en planteprøver til kommunen. De sender planteprøven til Kimen såvarelaboratorie som avgjør om det er floghavre.

 

LES MER: Floghavrebekjempelse

 

Spredeveier

Floghavre kan spres på alle måter som kan spre frø av korn. Skurtresker og halmpresse som ikke rengjøres mellom eiendommer, er viktig smittevei. Det kan følge med floghavefrø med dårlig rengjort  jordarbeidingsredskap.  Transport av korn og ubehandlet halm er viktige smittekilde langs veier. Mange har fått floghavre  med matjord de har fått etter grøfterensking av veikanter. Ved transport av korn og ubehandlet hal m skal lasset være tildekket.

Fugler, ville dyr og hester også viktige smittekilder. Mange har gjort første floghavrefunnet på eiendommen under kraft-/telefonledninger. 

 

LES MER: Kjenn ditt ugras

 

Plikter

Den som disponerer areal med floghavre plikter å bekjempe floghavren på hele eiendommen. 
Et 20 meter bredt belte mot dyrka jord på naboeiendom, mot veier og mot åpne vannveier skal holdes helt fritt for frøbærende floghavreplanter. Tilsvarende gjelder for arealer som er utsatt for flom. Luket floghavre skal destrueres slik at floghavren ikke kan spres.
 
Landbruksmaskiner og annet utstyr som har vært brukt på arealer med mulig forekomst av floghavre  eller til produkter som kan inneholde floghavre, skal rengjøres før de flyttes til annen landbrukseiendom eller omsettes. Anleggsmaskiner som har vært brukt på områder med mulig forekomst av floghavre, skal rengjøres etter bruk.

Mattilsynet er tilsynsmyndighet for forskrift om floghavre.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.