Åpne husdyrgjødselmøter i Oppland

02.11.2017 (Oppdatert: 02.11.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Vi inviterer til fagmøter i Valdres, på Toten og i Gudbrandsdalen 7. og 8. november. Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet, setter søkelys på tema som næringsverdi, spredeteknikk og kostnader med husdyrgjødselhandtering. Det blir informert om regelverk rundt bruk og lagring av husdyrgjødsel.

Stripespredning av storfegjødsel kan gi god virkning i grasmark

Møteserien består av:

Program:

Vår egen rådgiver, Oddbjørn Kval-Engstad, tar for seg følgende:

  • Faktorer som bestemmer næringsverdi, som innblanding av vatn eller biorest, spredetid og -metode
  • Resultater fra forsøk med spredemetoder og -tidspunkt på eng
  • Klimabelastning ved ulike løsninger
  • Økonomi med vassinnblanding og investering i stripespreder eller slangespredersystem
  • Lønnsomhet og viktige tilpassinger ved lange transport avstander
  • For liten lagerkapasitet - hva er økonomien i alternative løsninger ?
  • Optimal handtering ved hjemme- og fjernlager

Informasjon om regelverk omkring bruk og lagring av husdyrgjødsel og forvaltning av dette.

Påmelding m.m.

På grunn av servering har vi påmeldingsfrist til hvert enkelt arrangement. Klikk på lenken i møteoversikten ovafor for nærmere informasjon

Møteavgift 100 kr for medlemmer i NLR Innlandet, 200 kr for andre.

Alle er velkomne !

 

Arrangementene blir støttet av Fylkesmannen i Oppland, med midler fra klima- og miljøprogrammet.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.