Løsdrift for mindre og mellomstore bruk

16.11.2017 (Oppdatert: 16.11.2017) Morten Berntsen

Selv om løsdriftskravet er utsatt til 2034, er det likevel nye myndighetskrav som gjelder fra 2024. Flere aktører samarbeider om informasjonsmøter i Gudbrandsdalen.

Informasjonsmøtene viser gode løsninger for ombygging og nybygg til løsdrift for storfe. FOTO: Malin Teigen

– Løsdriftskravet er utsatt til 2034. Allikevel er det krav som gjelder nybygg eller store ombygginger som gjør at de som ønsker å drive videre må forholde seg til dette en eller annen gang, sier Øyvind Schiager, byggteknisk rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

I samarbeid med Tine, Nortura, Q-meieriene og Furuseth slakterier arrangerer NLR Innlandet informasjonsmøter om hvordan storfebønder med båsfjøs kan møte framtida. 

 

Oversikt over hvor og når informasjonsmøtene avholdes. 

Sted Dag (kl 10:00) Kveld (kl 19:00) Fjøsbesøk (kl 13:00)
Heidal Hotel Tirsdag 21. november   Thomas Ole Stebergløkken
Kommunehuset i Vågå   Tirsdag 21. november  
Kommunehuset i Vågå Onsdag 22. november   Ivar og Hanna Hammerdalen
Fossberg   Onsdag 22. november  
Bøverdalen Samfunnshus Torsdag 23. november   Ruth Edel Kvålshagen

 

Ulike løsninger for løsdrift

Informasjonsmøtene er tidligere arrangert i Valdres, med positive erfaringer. 

– Bøndene er engasjerte og stiller spørsmål. På den måten får vi en god dialog, sier Schiager. 

Selv skal rådgiveren holde foredrag om løsdriftsløsninger for små og mellomstore bruk. 

– Vi ser på ulike løsninger for løsdrift. For nye fjøs er det lettere å finne gode løsninger. Derfor bruker vi en del tid i foredraget på å vise gode muligheter for å bygge om båsfjøset, sier Øyvind Schiager. 

En ting er å få fjøsplaner presentert i en foredragssaly. Noe helt annet er å se dette med selvsyn. 

– Det legges også opp til fjøsbesøk hos gårdbrukere som nylig har bygd om sine fjøs eller har bygget nytt. De forteller og deler erfaringer fra prosessen, supplerer Schiager. 

 

Grundigere kursopplegg

Informasjonsmøtet er en introduksjon til et større kursopplegg over tre dager, med oppstart på nyåret. 

– For de som ønsker å sette seg mer inn i det å drive med storfe i løsdrift, er dette kurset absolutt å anbefale. På disse kursene kan deltakerne sende inn sine byggeplaner og drømmer, også går vi gjennom dette i fellesskap. På disse kursene vil fagpersoner innen økonomi, bygg, helse og veterinær være med, forteller Schiager. 

 

Ved spørsmål til opplegget, kontakt Rune Aas, rådgiver i TINE, på telefon 908 53 635 eller rune.aas@nlr.no

Går du med byggeplaner?

Drømmer du om å bygge nytt fjøs? Har du byggeplaner? 

NLR Innlandet har tre byggtekniske rådgivere som hjelper deg med planleggingen. Vi bistår også i byggeprosessen dersom du ønsker det. 

Les mer om vårt tilbud.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.