IPV-veiledere utvikles

12.05.2017 (Oppdatert: 12.05.2017) Morten Berntsen

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og NIBIO arbeider med å lage en serie dyrkingsveiledere for praktisering av integrert plantevern (IPV) i ulike kulturer.

Forebyggende tiltak krever god kjennskap til skadegjørere og symptomer. Einar Strand (t.h.) har vært med i arbeidet med utvikling av IPV-veiledere. FOTO: Åsmund Langeland

– Veilederne er tenkt som en huskeliste for hvilke tiltak som kan være aktuelle innenfor integrert plantevern i de ulike kulturene, sier Einar Strand, kornkoordinator i Norsk Landbruksrådgiving. 

Sammen med kollegaer både i NLR og NIBIO er han med og utarbeider disse veilederne. 

 

LES MER: Integrert plantevern sesongen 2017

 

De store kulturene først

Veilederne konkretiserer hvordan de åtte IPV-prinsippene kan anvendes i utvalgte kulturer eller bruksområder. 

– Per april er veiledere for bygg, vårhvete, høsthvete, havre, potet, kålrot og jordbær klare. Det er også veiledere for gress til golfbaner og utplantingsplanter, forklarer Strand. 

Etter planen kommer også dyrkingsveiledere for gulrot, tomat og agurk mot slutten av året. 

– Til sammen planlegges IPV-veiledere for 19 bruksområder, hvor de sju siste blir ferdige i løpet av 2018, sier Strand.

På nettsiden for integrert plantevern finner du informasjon om yrkespreparater. I den sorterbare filen ligger opplysninger om kjemiske plantevernmidlers biokjemiske virkemåte, avgiftsklasse, klasse for miljø- og helserisiko, biemerking, minsteavstand til overflatevann, eventuelt forbud mot spredning på areal som grenser til områder åpne for offentlig ferdsel. 

– Særlig er biokjemisk virkemåte nyttig kunnskap. Dette henger sammen med IPV-prinsipp nr. 7 om resistensforebygging. Opplysninger om vann er også viktig. Dette er noe tilsynsmyndighetene har fokus på, sier Strand. 

 

God agronomi

Mange av tiltakene som nevnes i veilederne er for de fleste selvfølgeligheter. Drevne gårdbrukere er godt vant til å forholde seg til plantevernplaner og lister over midler. 

– I integrert plantevern skal vi tenke forebyggende. Og heldigvis er det mange gode, forebyggende tiltak i god agronomi, avslutter Strand. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.