Gjødsler, kalker og sår beiter i samme stråle

11.05.2017 (Oppdatert: 11.05.2017) Morten Berntsen

På vanskelig tilgjengelige areal kan blanding av gjødsel, kalk og såfrø i ei tankvogn med høytrykkspumpe og jetutstyr være løsningen for bedre utnyttelse av beiteressursene.

Kalk og grasfrø blandet med husdyrgjødsel eller biorest kan være en metode for å utnytte beitearealer bedre. FOTO: Randi Jarstad

Mange har beiter eller skogsarealer som er vanskelig tilgjengelig med traktor og kalkingsvogn. Dersom en på ryddet skogsareal til beiting lager enkle kjøreveger gjennom arealet, ved å fjerne stubber og planere, kan en nå store arealer ved å bruke Jet-vogn. 

– Vi blander mikrokalk og grasfrø sammen med biorest, vann eller husdyrgjødsel i ei tankvogn. Denne er utstyrt med høytrykkspumpe og jet-utstyr. Blandinga skytes 50 til 60 meter innover beitet. Dersom en har hellende terreng, når en atskillig lengre, forklarer Franz Anders Bakken, rådgiver i NLR Innlandet. 

 

LES MER: Mineraler i grovfôr og behovsnormene

 

Bedre utnytting

Tiltak for raskere etablering av godt beite på rydda skogsareal er viktig for å utnytte gårdens ressurser. 

– Kalking er en viktig faktor for å få opp produksjonen på udyrka, men likevel kultivert innmark. Kalking av slike arealer betyr mye for avlingsnivået og mineralbalansen i fôret, sier Bakken. 

Han forklarer at samme metode også kan brukes på etablerte beiter der en vanligvis ikke kommer fram over alt. 

– Kvalitetsgrovfôr er også et viktig tiltak for å redusere klimabelastningen ved hold av drøvtyggere, supplerer Bakken. 

Han poengterer videre at det må søkes landbrukskontoret dersom man ønsker å spre husdyrgjødsel på kulturbeiter. 

 

LES MER: Stort kalkbehov i grovfôrproduksjonen

 

God blanding

NLR Innlandet demonstrerte denne teknikken hos Anders Flugsrud på Bakke gård i Lillehammer. Han har startet med hjort, og vil etablere beiter raskt på vanskelig tilgjengelig områder. 

– Vi har blandet fingradert hvit dolomitt med 11,9 prosent magnesium. Kalken blandet seg fint i bioresten i et blandingsforhold med 4,5 kubikk biorest og 500 kg kalk. Dette tilsvarer cirka 300 kg kalk per dekar, sier Franz Anders Bakken. 

Framgangsmåten som blir anbefalt er å fylle tanken 2/3 full med væske, før man har i litt kalk av gangen. Deretter fylles tanken opp med væske. 

– Det er viktig at røringa på tanken står på under hele blandeprosessen, avslutter Bakken. 

 

LES MER: Beiter til ammeku

 

Markdagen ble arrangert i samarbeid med Miljøkalk og Kindlistuen & Dahl. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.