Stor interesse for korntørking

27.10.2017 (Oppdatert: 27.10.2017) Morten Berntsen

Fagdag med korntørking skapte stort engasjement blant bønder på Hedmarken. 170 deltakere fikk faglig påfyll etter en høst preget av dårlig vær og vanskelige innhøstings- og tørkeforhold.

– Vi har valgt å bygge et anlegg som tar vare på egen helse, sier Ole Maagaard som viste fram sitt tørkeanlegg. FOTO: Morten Berntsen

– Dette har vært en høst hvor mange har hatt utfordringer, og det er tydelig at dette temaet engasjerer, sier Harald Solberg, kornrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

I samarbeid med Hedmark Bondelag, Fylkesmannen i Hedmark og Høgskolen i Innlandet avdeling Blæstad arrangerte NLR Innlandet en stor fagdag med korntørking som tema torsdag 26. oktober. 

 

Store verdier

Fuktig vær har ført til utfordringer med korninnhøstinga for mange denne høsten. Få tresketimer og fuktig korn har gitt mottaksstopp på de store kornmottakene, og korntørke på egen gård er igjen aktuelt. Store verdier har stått på spill denne høsten. 

– Førstehåndsverdien på kornet i Hedmark og Oppland ligger et sted mellom 900 millioner og 1 milliard kroner. Det er ikke småpenger, sier Solberg. 

Selv om det er store verdier det her er snakk om, er investeringsmulighetene i eget korntørkeanlegg heller mindre. Derfor er det viktig at man gjør gode vurderinger før man går i gang med å bygge korntørke. 

– Mange er tjent med å ha noe tørke- og lagerkapasitet på egen gård. Særlig når det kommer til logistikk i kornproduksjonen, har mange mye å gå på. Dette er viktig å tenke gjennom, sier Lars Kjuus, økonomirådgiver i NLR Øst, og én av mange foredragsholdere på korntørkedagen. 

 

Muligheter for eksisterende hus

På et gårdstun er det typisk mange og store bygninger som står tomme eller delvis ubrukt fordi dagens maskiner og utstyr ikke fysisk passer inn. Einar Dobloug, byggteknisk rådgiver i NLR Innlandet, la i sitt foredrag vekt på mulighetene for å bruke eksisterende bygninger på gården til korntørke og lager. 

– Dersom utgangspunktet ikke er helt håpløst, har vi god erfaring med ombygging av gamle låver. Slik kan eksisterende bygninger få ny verdi som korntørke eller lager. Vi bistår gjerne i prosessen, sier Dobloug. 

 

LES MER: Byggteknisk rådgiving

 

Befaring på anlegg

I programmet lå også en befaring på fire ulike korntørke- og lageranlegg hos gårdbrukere i nærområdet. Alle gårder har ulikt utgangspunkt og forutsetninger, og gårdbrukerne fortalte om sine veivalg og prosessen med å bygge korntørkeanlegg. 

– Vi valgte å bygge et anlegg som tar vare på egen helse. De gamle tørkene vi har, gir et dårlig arbeidsmiljø med mye støv, sier Ole Maagaard, gårdbruker i Romedal, Stange. 

 

Med egne øyne fikk deltakerne se korntørkeanlegg ute hos gårdbrukere. FOTO: Morten Berntsen

 

Kristian Sagen (t.v.) forteller som sitt korntørke- og lageranlegg som går over to etasjer. FOTO: Morten Berntsen 

 

Populært tilbud

Med 170 deltakere er det tydelig at korntørker er et aktuelt tema. Derfor arbeides den nå for å arrangere tilsvarende dag i Oppland. 

– Den 22. november arrangerer vi fagdag med tema korntørkeanlegg i Oppland, sier Harald Solberg. 

Han oppfordrer til å sette av datoen i kalenderen allerede nå. 

 

LES MER: Fagdag korntørker Oppland 

 

Vi har gjort alle presentasjoner fra fagdagen tilgjengelig i vårt

> KURSBIBLIOTEKFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.